Parkstadgemeenten helpen starters op de woningmarkt

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Parkstadgemeenten helpen starters op de woningmarkt

De SP stelt hierover vragen aan het College

“ Parkstad-gemeenten helpen starters op de woningmarkt.”

Deze kop stond boven een artikel van het Dagblad de Limburger van vandaag d.d. 11.09.2006.

De vier grote gemeenten in Parkstad gaan jongeren die hun eerste huis kopen met een starterlening een handje helpen. De starterlening is een uitwerking van het Impulsplan “starters een eigen huis” van de provincie Limburg.

Tien miljoen euro wordt beschikbaar gesteld aan Limburgse gemeenten als zij zelf ook een investering doen.

Diverse gemeenten zijn al bezig met het zoeken naar financiële middelen om aan dit plan gehoor te geven en hebben inmiddels ook een intentieverklaring getekend, waaronder ook onze gemeente Valkenburg aan de Geul.

Wij als SP juichen dit initiatief toe. Het helpt jongen mensen aan hun toekomst te bouwen en mogelijk voorkomt een dergelijk initiatief ook de leegloop van kleinere gemeenten en kernen Zo ver zo goed. Maar nu de vraag wanneer is het zover dat er meer concrete plannen ontwikkeld worden om de koop van starterwoningen te realiseren.

Gelet op vorenstaande willen wij u de volgende vragen conform ex. Artikel 41 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien.

Is bekend om hoeveel starters het mogelijk zou gaan die voor een dergelijke lening in aanmerking komen .

Kan het college al aangeven wanneer dergelijke plannen concretiseert kunnen worden.

Namens de raadsfractie van de SP

Elke de Vries-Becker

← Vorig bericht

Midweekwandelingen van de Veldlopers uit Gulpen

Geen andere eigenaar voor hotel Palanka, volgens Engelsman Platt

Volgend bericht →