Parochiefederatie is een feit

Voorpagina » Toerisme » Parochiefederatie is een feit

Op zaterdag 1 april is in de parochiekerk van de H. Mauritius te Schin op Geul na een feestelijke eucharistieviering het convenant (dit is een overeenkomst, red.) ondertekend. De federatie is een samenwerkingsverband tussen de parochies Valkenburg-Centrum, Oud-Valkenburg en Schin op Geul. De viering werd muzikaal opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor St. Caecilia uit Valkenburg o.l.v. Arno Kerkhof.
De viering werd voor gegaan door: vicaris-generaal mgr. H. Schnackers, deken P. Bronneberg, pastoor H. Jansen, pastoor Fr. Mol, pater J. Maas en pastoor R. Graat. Onderstaande mensen vormen samen het nieuwe Parochie Federatiebestuur en zijn dus ook het Kerkbestuur van iedere parochie afzonderlijk.
Namens de parochie H. Mauritius Schin op Geul:
Pastoor Frans Mol, voorzitter, Wiebe Appelboom-secretaris, Martin Marcus-penningmeester.
Namens de parochie H. Johannes de Doper Oud Valkenburg:
Pastoor René Graat – administrator – vice-voorzitter, Wim van der Klugt, penningmeester en Hub Gerekens, bouwzaken.
Namens de beide Centrumparochies Valkenburg:
Pastoor Herman Jansen, vice-voorzitter, Leo Bras-penningmeester en Chris Vermazen, pastoraal / catechese.
Foto’s gemaakt door Frans Lussenberg


 

← Vorig bericht

Filmvoorstelling seniorenraad in de Stationnerie

Herbestrating en rioolaanpassingen in het centrum

Volgend bericht →