Valkenburgs parochiecluster wellicht nog groter

Voorpagina » Nieuws » Valkenburgs parochiecluster wellicht nog groter

Bisschop mgr. Harrie Smeets heeft een Beleidsbrief 2020 voor alle kerkbesturen en pastoraal verantwoordelijken in zijn bisdom geschreven. In de brief gaat de bisschop in op de toekomst van de parochies in Limburg als missionaire geloofsgemeenschappen. Ook maakt hij een aantal nieuwe afspraken bekend in het kader van het benoemingenbeleid in het bisdom en roept hij op tot solidariteit tussen parochies. Na een gesprek met de dekens van de 13 dekenaten is hij tot de volgende slotsom gekomen:

Naar 50 parochieverbanden
Het traject van samenwerking tussen parochies moet nu worden afgerond.
De bisschop wil dat deze eind 2021 geformaliseerd is in officiële federaties, met één kerkbestuur, één pastoraal team en één financiële exploitatie. Een volgende stap kan een officiële fusie zijn, waarbij er één nieuwe parochie voor het hele gebied van de federatie ontstaat. Dit betekent dat het bisdom Roermond teruggaat van de ongeveer 300 huidige parochieverbanden naar zo’n 50 parochiefederaties/fusieparochies. Hij gaat ook in op enkele belangrijke speerpunten voor het pastorale beleid van parochiefederaties, waarbij gebed en catechese van belang zijn, maar ook het gemeenschapskarakter van de Kerk.

Benoemingen
Pastorale benoemingen in parochies zullen voortaan plaatsvinden voor de duur van zes jaar, met een mogelijkheid tot verlenging. Die lijn is afgelopen jaar ingezet om meer doorstroming en een zekere mate van verjonging in parochies te kunnen doorvoeren. Ook vraagt hij priesters en diakens om, zoals in de Kerk gebruikelijk is, bij het bereiken van hun 75e levensjaar hun ontslag aan te bieden. Voor de benoeming van kerkbestuursleden wordt voortaan de officiële zittingstermijn van vier jaar gehanteerd, met eenmalig de mogelijkheid tot verlenging.

Gevolgen
Dit beleid van de bisschop kan voor de nabije toekomst gevolgen hebben voor de parochies van
Broekhem, Houthem en Berg & Terblijt die zich tot nu toe niet hebben aangesloten bij de clustering van de parochies in Schin op Geul, Oud-Valkenburg, Sibbe en Valkenburg Centrum. Door de teruglopende inkomsten in de parochies en daardoor ook van het bisdom door hun afdracht van 16% wordt hen  gevraagd te zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen o.a. plaatsen van antennes op kerktorens en verhuur van leegstaande gebouwen (pastorie).

Klik hier om de volledige Beleidsbrief te lezen.

← Vorig bericht

Weer avondmis op zaterdag in Berg

Onderzoek naar juiste plek nieuwbouw basisschool Berg

Volgend bericht →