Pastoor Cuijpers naam afscheid van Schin op Geul

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Pastoor Cuijpers naam afscheid van Schin op Geul

en deed dat natuurlijk op zijn eigen wijze

Afscheid in Dankbaarheid en de Goede Herder waren het motto van de hoogmis, waarmee pastoor J.Cuijpers op 31 december afscheid nam van de Mauritiusparochie in Schin op Geul.

In deze dienst werd hij begeleid door de Fanfare, de Schutterij, Mannenkoor Inter Nos, Dameskoor Vivace en heel veel mensen van het dorp waar hij vanaf 1993 pastoor was.

De beide koren gaven o.l.v. dirigent Leo van Weersch een uitvoering van de Deutsche Messe van Franz Schubert.

Na de mis was in de kerk nog een druk bezochte afscheidsreceptie.

De 79-jarige moet helaas door slechte gezondheid gedwongen met emeritaat gaan.

Zijn uitspraak hierover: “Ik erger me dat ik hier weg moet!”

Ook kon hij nog voor de vuist weg even aan zijn parochianen mededelen, dat het er goed uitzag voor de benoeming van zijn opvolger. “Meer mocht hij er niet over zeggen!”

Alsof dat al niet genoeg was.

Voordat hij in Schin op Geul pastoor werd, werkte hij 38 jaar in Brazilië in de zielzorg.

Hij was een man met principes, niet altijd even gemakkelijk om mee te werken.

Ook hield hij niet van overdreven gedoe en met de media had hij een haat/liefde verhouding.

Wel stimuleerde hij veel dorpsbewoners om als vrijwilliger een liturgische taak op zich te nemen waardoor de RK Kerk zou kunnen blijven functionneren, zeker door het teruglopend aantal priesters.

Ook de jeugd werd daarbij niet vergeten, zoals in de vieringen van Gezinsmissen.

Zijn grote verdienste voor deze parochie is dan ook dat hij, zelfs op het randje van wat het kerkelijke bestuur nog kon accepteren, een basis gelegd heeft voor de toekomst door zoveel mogelijk ruimte te geven aan de verschillende opvattingen en om mensen van jong tot oud te motiveren een steentje hieraan bij te dragen.

Dat moge vooral blijken uit het feit dat meer dan 100 vrijwilligers op een of andere wijze werkzaam zijn in deze parochie.

Als lid van de Missionarissen van het H.Hart gaat hij wonen in het huis van zijn congregatie in Overhoven-Sittard.

← Vorig bericht

Nieuwe CD Valkebergse Vastelaoves Sjlagers

Nieuwe prins op komst in het Waterratteriek in Sjin

Volgend bericht →