Pastoor Cuijpers verlaat Schin op Geul

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Pastoor Cuijpers verlaat Schin op Geul

Hij gaat genieten van een welverdiende rustTijdens een bijeenkomst van bijna 75 vrijwilligers in de Mauritiusparochie van Schin op Geul op 25 september in ’t Geboew maakte pastoor Jan Cuijpers bekend, dat hij deze parochie om gezondheidsredenen en vanwege zijn leeftijd gaat verlaten op 31.12.2006.
Als rustend pastoor zal hij dan zijn intrek gaan nemen in het klooster in Overhoven-Sittard.
Pastoor Jan Cuijpers werd geboren op 2 september 1927 in Heerlen. Na zijn priesterwijding op 6 september 1953 in Stein bij de Missionarissen van het H.Hart, vertrok hij in 1955 naar de missie in Brazilie. Na hier eerst op het platteland gewerkt te hebben, volgde in 1962 zijn aanstelling in Rio de Janeiro in de parochie van de Praca Seca. Hier zou hij de volgende 30 jaar actief zijn.
Zijn werkterrein was de katechese, huwelijksvoorbereiding en verloofden-cursussen. Hieruit onstond een nieuwe taak nl. troubleshooter voor persoon-lijke- en huwelijksproblemen. Vanaf 1980 werd hij voor die taak zelfs helemaal vrijgesteld van het normale parochiewerk.
Op 2 juli 1993 keerde hij terug naar Nederland en solliciteerde hij naar het leiden van een parochiegemeenschap. Hij belandde in Schin op Geul, waar hij op 5 december van dat jaar werd geinstalleerd door deken Joep Haffmans tot pastoor zoals hijzelf schreef na zijn installatie:
“Zegt U mij niet, dat ik als pastoor ben gekomen. Ik voel me op de eerste plaats als parochiaan, één van U. Samen komen we een heel eind”.
Hij heeft in al die jaren veel tot stand gebracht in deze parochie. Door zijn toedoen zijn veel werkgroepen met vrijwilligers ontstaan, die hem op alle gebied in zijn taken ondersteunden en die de Mauritiusparochie een plaats gegeven hebben ook in de Nieuwe Tijd.
Deze parochie telt nu meer dan 75 vrijwilligers, die op een of andere manier een taak hebben in het kerkelijk gebeuren. Samen met Kerkbestuur en Parochieraad heeft hij dit opgebouwd en bij deze bijeenkomst heeft hij dan ook zijn terugtreden bekend willen maken na de viering van Mauritius als patroon van de parochie.

← Vorig bericht

Uitslagen en programma van Handbal S.V. Vilt/Be Quick

CDA vragen over afbraak speeltuintje in Broekhem-Zuid

Volgend bericht →