Pastoor Eugène Huids overleden

Voorpagina » TV Gids » Pastoor Eugène Huids overleden

Emeritus pastoor Huids is vrijdagmiddag 31 augustus overleden op bijna 92-jarige leeftijd. Het afscheid is donderdag a.s. om 11 uur in de HH. Niciolaas- en Barbarakerk.
Eugène Huids werd geboren op de boerderij in Vilt van het fruittelerechtpaar Eugène en Elisa Huids-Stassen. Hij doorliep het klein-seminarie op Rolduc en vervolgens het groot-seminarie in Roermond. Op 4 april 1954 werd hij tot priester gewijd. Eugène droeg zijn eerst mis op 18 april op in de parochiekerk van Berg en Terblijt.
De jonge priester begon zijn loopbaan in september 1954 als kapelaan in Brunssum, waar hij meehielp bij de opbouw van het plaatselijke jeugdwerk. Hij werd in 1960 overgeplaatst naar de nog jonge parochie in Caberg te Maastricht. In 1971 werd Eugène Huids benoemd tot pastoor in Rolducerveld-Kerkrade.
Op 2 februari 1986 volgde Huids’ benoeming in de parochie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand in Valkenburg. Hij en zijn huisgenote Mia gingen wonen in de pastorie. Eugène Huids was een familieman.
Pastoor Huids ging tot voor de sluiting nog steeds voor in de dienst op zaterdag en zondag in zijn nieuwe kerk en wekelijks in de verpleeghuizen Oosterbeemd en Valkenheim. Hij werkte daarbij veel samen met pastoor Herman Jansen van de H.H. Nicolaas- en Barbaraparochie.
In april 2014 vierde Huids in een volle kerk zijn 60-jarig priesterjubileum met zang van het St. Gregoriuskoor, samen met het St. Caeciliakoor en met muziek verzorgd door de Kurkapel Falcobergia zijn 60-jarig priesterjubileum. Na afloop van de dienst was receptie op de altaartrappen van de O.L.Vrouwekerk druk bezocht. Huids wilde geen groots feest. Geen huisversiering, geen processie met verenigingen en bruidjes. Hij wilde gewoon midden tussen zijn medeparochianen het diamanten feest vieren op de plaats waar hij al die jaren zijn “dienstplicht” heeft kunnen vervullen: in de kerk. In zijn dankwoord betrok hij nadrukkelijk zijn huisgenote Mia Devens, die hem in vele jaren trouw terzijde stond en nu mocht delen in zijn feest.
Eugène Huids werd 91 jaar.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Maandag start voorbereidend werk Croix de Bourgogne

Een lezing over kinderen van zwarte bevrijders

Volgend bericht →