Pastoor in Schin op Geul geïnstalleerd

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Pastoor in Schin op Geul geïnstalleerd

op een waardige manier zonder veel ophefDe officiële installatie van de nieuwe pastoor Father Frans Mol van de Congregatie van Mill Hill vond plaats in de Mauritiuskerk van Schin op Geul, zoals hij het zelf graag wilde. Vooral niet teveel uiterlijk vertoon.
Het Kerkbestuur en zijn parochianen zorgden toch voor een mooie dienst, opgeluisterd door Inter Nos en Vivace, die de Deutsche Messe van Schubert zongen. Ook door de communicanten die hem een welkom toezongen, en natuurlijk door Fanfare en Schutterij, die hem na de dienst een aubade brachten en een “lang zal hij leven” toespeelden, -trommelden en -zongen.
Deken Clerx van Gulpen overhandigde hem de sleutel van de deur en het herderschopje, waarna hij door een haag van schutters naar het altaar werd begeleid. Tijdens de dienst werd de benoemingsbrief van de bisschop voorgelezen, sprak Wiebe Appelboom namens het Kerkbestuur, en kreeg hij ook nog de tekenen van zijn waardigheid overhandigd: de hostieschaal, de kelk, het missaal, de tabernakelsleutel, zijn zetel, het Evangelieboek, de doopschaal, de paarse en witte stola en de ziekenolie, die allemaal een taak van hem verzinnebeelden.
Tevoren had hij ten overstaan van de deken en zijn provinciaal overste Father Jan van Luijk de ambtseed afgelegd.
Diaken van Dijk was hierbij ook aanwezig.
Aan het slot van de viering sprak hij een persoonlijk dankwoord uit aan iedereen, in de hoop niemand vergeten te hebben, hetgeen natuurlijk toch gebeurde.
Vervolgens werd in de kerk een druk bezochte receptie gehouden van niet alleen parochianen en familieleden, maar ook de gemeente was aanwezig in de persoon van wethouder Dauven en pastoor Janssen van de Valkenburgse parochiekerken. Bovendien ook nog een dame uit het verre Afrika (Congo).
Tv Valkenburg heeft een uitgebreide opname gemaakt van deze plechtigheid en zal deze op een later tijdstip, samen met een interview met de nieuwe pastoor, uitzenden.
Foto-impressie Hein Reuters Tv Valkenburg 2007

← Vorig bericht

Jongens C1 Sjinborn Kampioen der Kampioenen

Wie gebruikt nu nog milieuschadelijke onkruidbestrijdingsmiddelen

Volgend bericht →