Pastoor John Burger komt met verklaring

Voorpagina » Nieuws » Pastoor John Burger komt met verklaring

De Limburger heeft vrijdag een verklaring gepubliceerd van de in opspraak geraakte pastoor John Burger van de parochies Broekhem, Houthem en Berg en Terblijt. Dit is de complete verklaring:

Verklaring van pastoor Burger:
In de afgelopen weken zijn er in de media herhaaldelijk berichten verschenen over grensoverschrijdend gedrag van mijn kant in de tijd dat ik priester was in Meerssen, Houthem, Broekhem en Berg en Terblijt. In verband met het indringende karakter van deze berichtgeving en de vele reacties die deze oproept, voel ik sterk de behoefte de navolgende verklaring af te leggen.

Het is waar dat ik mij over jaren schuldig heb gemaakt aan verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Ik ben mij er zeer van bewust daarmee veel mensen in een moeilijke positie te hebben gebracht, te hebben gekwetst en leed te hebben berokkend. Juist als priester had ik beter moeten weten en een voorbeeld moeten zijn. Ik wil dan ook aan iedereen die slachtoffer is geworden van mijn grensoverschrijdend gedrag in alle nederigheid mijn oprechte excuses aanbieden. Ik schaam mij diep voor dit gedrag.

Excuus wil ik ook maken aan de Kerk waarin ik priester ben. Zij heeft zich altijd voor mij ingezet en haar vertrouwen heb ik beschaamd. Ik heb te veel verzwegen en verhuld. Zo heeft de Kerk mij ook niet kunnen helpen en heb ik ook geen hulp gezocht bij het bisdom. Het ontslag dat mij door de bisschop is gegeven, aanvaard ik zonder meer. Dat een terugkeer in de parochiepastoraal niet meer mogelijk is vind ik evident. Ik hoop ook oprecht dat de mensen in de parochies die op mij rekenden en hun vreugden en zorgen met mij deelden, hun geloof in het goede van die Kerk behouden. Dat dit door mijn gedrag op de proef wordt gesteld, betreur ik zeer.

Binnen de R.K. Kerk in Nederland bestaat ook een Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK te Utrecht. Binnen die instelling worden door een Klachtencommissie klachten over grensoverschrijdend gedrag onafhankelijk voor die Kerk beoordeeld. Ik wil de mensen die ik beschadigd heb door mijn gedrag wijzen op dat Meldpunt om een klacht in te dienen. Ikzelf zal ook alle medewerking verlenen bij het behandelen van de klachten zodat op een juiste en voor iedereen geobjectiveerde wijze verantwoording en genoegdoening kan plaatsvinden.

Nogmaals mijn welgemeende en diepe excuses aan alle getroffen mensen.
JM Burger

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Verzakking percelen aan rand Villa Via Nova-terrein

Expo ‘Uit hetzelfde hout’ van Gène Eggen

Volgend bericht →