Persverklaring

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Persverklaring

Overschrijdt wethouder Kleijnen de grens van het toelaatbare??De afgelopen dagen is er een discussie ontstaan over de wijze van reageren van wethouder Kleijnen op vragen van de PvdA/D’66 fractie, gesteld aan het College van B&W over het uitstel van de reconstructie van de Grachtstraat.
De vraag is of een wethouder/loco burgemeester op zakelijk gestelde vragen van een raadslid zijn persoonlijke emotionele reactie in een open brief in de pers mag publiceren.
Het Bestuur van de Partij van de Arbeid en de PvdA/D’66 fractie zijn van mening dat de heer Kleijnen de grens van het toelaatbare heeft overschreden.Niet alleen beschadigt hij hierbij de persoon van een raadslid, maar hij geeft tevens blijk van onvoldoende respect voor de gekozen volksvertegenwoordiging.
De bedoelde vragen waren volgens het reglement van orde gericht aan het College van B&W en niet aan wethouder Kleijnen.Bestuur en fractie van de PvdA/D’66 gaan er vanuit dat het College afstand zal nemen van de eenmansactie van de heer Kleijnen.
De fractieleider zal de wijze van reageren agenderen voor de vergadering van fractieleiders van 9 maart a.s. en tevens verzoeken het onderwerp op de agenda van de raadsvergadering van 23 maart te plaatsen.
Valkenburg, 2 maart 2009, Jo Simons, fractieleider PvdA/D’66

← Vorig bericht

Vragen IT kosten

Drie fractievoorzitters aan Raodskalletafel

Volgend bericht →