PGP wil zich inzetten voor armoedebeleid

Voorpagina » Toerisme » PGP wil zich inzetten voor armoedebeleid

Progressieve Partij Groot Valkenburg (PGP) wil tijdens de begrotingsbehandeling dinsdag 8 november zich inzetten om armoedebeleid op de lokale politieke agenda geplaatst te krijgen. Fractievoorzitter Corry Fulmer wil dit beleid als speerpunt opvoeren.
Dit zijn de overige speerpunten:
PGP zal tijdens de begrotingsvergadering er bij het college op blijven aandringen verschillende scenario’s over de toekomst van de Polfermolen uit te werken, zodat de raad zich hierover kan buigen tijdens de behandeling van de kadernota 2017. We blijven daarbij er van uit gaan dat op de lange termijn de taakstelling van € 1.2 miljoen op de Polfermolen moet worden ingevuld.
Speerpunten voor de PGP tijdens deze vergadering zijn het prominent op de agenda zetten van armoedebeleid, het reserveren van middelen voor burgerinitiatieven en het reserveren van gelden om de twee kunstgrasvelden, indien de noodzaak wordt aangetoond, om te kunnen bouwen naar veilige velden voor onze (ook zeer jonge) sporters. Welzijn, veiligheid en waarborg staan bij ons voorop!

← Vorig bericht

Frans Stevens gehuldigd als 80 jarig lid Kurkapel

Cultuur-educatieve workshops voor de jeugd

Volgend bericht →