Plan: Versnelde (tijdelijke) woningbouw voor statushouders

Voorpagina » Nieuws » Plan: Versnelde (tijdelijke) woningbouw voor statushouders

Zestien gemeenten van Zuid-Limburg zijn gevraagd naar mogelijke locaties om versneld statushouders te plaatsen. Zij realiseren zich terdege dat de woningvoorraad binnen die gemeenten zeer gering is. Daarom is een projectgroep gevormd om de mogelijkheden te onderzoeken voor de realisatie van flexwoningen.

Voorbeeld van een flexwoning

“Hoewel de gemeenten aangeven welwillend tegenover het concept ‘flexwoningen’ te staan, zien we in de praktijk dat nog niet overal alle seinen op groen staan om daadwerkelijk met de ontwikkeling te starten. Het voorstel is daarom te starten met de gemeenten die concreet locaties hebben waar ook politiek draagvlak voor bestaat (of verwacht wordt) om de versnelling op gang te brengen. Uitgangspunt is overal: gemixte samenstelling van bewoners en minimaal eenderde statushouders,” aldus burgemeester Daan Prevoo in een brief aan de gemeenteraad.

Regionaal projectteam
Alle gemeenten geven aan knelpunten te ervaren op het gebied van ambtelijke capaciteit. “We denken dat we met één regionaal projectteam, dat zich inzet voor alle gemeenten die in eerste instantie meedoen, winst kunnen behalen. Voor elk perceel dienen immers dezelfde stappen doorlopen te worden. Waar de expertise niet in de eigen organisaties of in die van de betrokken woningcorporaties gevonden kan worden, kan deze gezamenlijk ingehuurd worden,” aldus Prevoo.

Lees hier meer over flexwoningen.

← Vorig bericht

Toeristische info via beeldschermen

Vijver Schin op Geul verontreiningd: opschoning vertraagd

Volgend bericht →