Platform Broekhem meldt zich aan als een vervangende Dorpsraad voor deze kern

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » Platform Broekhem meldt zich aan als een vervangende Dorpsraad voor deze kern

Via een brief aan het College

Het is inmiddels voldoende bekend, dat het huidige college de leefbaarheid van de kernen als een van de hoogste prioriteiten op de agenda heeft staan. Een onmisbaar instrument daarbij is inspraak van de bewoners, zoals in diverse kernen is geregeld middels het instellen van dorpsraden

De spelregels die zijn opgesteld om een dorpsraad te formeren zijn onder meer dat bij de eerste verkiezingen 55% van de bewoners van de betrokken kern hun stem uitbrengen. Een aantal jaren geleden is een poging gedaan om ook tot een vertegenwoordiging te komen voor de bewoners van de kern Broekhem en het centrum Valkenburg. Dit is helaas mislukt. Gezien de recente ervaringen met de herverkiezingen in Berg en Sibbe waarbij 35% van de stemgerechtigden “maar” hoefden deel te nemen, en dit aantal niet gehaald is, zijn wij van mening dat thans een nieuwe poging om een aparte dorpsraad voor Broekhem te realiseren geen kans van slagen heeft.

Toch menen wij dat een vertegenwoordiging van de bewoners van Broekhem, die de belangen van deze kern behartigt, zeker op zijn plaats is.

Daartoe is eind 2005 een stichting in het leven geroepen onder de naam Stichting Platform Gemeenschap Broekhem, afgekort “Platform Broekhem” Inmiddels is een bestuur geformeerd en zijn wij ook al aan de slag gegaan, iets wat U niet zal zijn ontgaan.

Middels dit schrijven wil het “platform Broekhem” zich dan ook graag aanmelden als orgaan dat wil opkomen voor de belangen van de bewoners van de kern Broekhem. Voor de doeleinden van onze stichting verwijzen wij naar onze statuten. Aan de hand van de gestelde doelen zullen wij, in overleg met anderen, de leefbaarheid in onze kern trachten te optimaliseren.

Wij hopen dat U als lokale overheid ons tijdig bij zaken die de kern Broekhem aangaan wilt betrekken. Wij van onze kant zullen, in goed overleg met U,ons steentje bijdragen aan de vitaliteit van de kern Broekhem.

Met hoogachting en vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Platform Gemeenschap Broekhem

Voorzitter Secretaris

Mevr. J. Hermens Dhr. J. Huijnen

← Vorig bericht

Is kunstwerk te koop in Strabeek ?

Gezocht: trouwring verloren

Volgend bericht →