Polfermolen 2.0 wekt belangstelling van bedrijfsleven

Voorpagina » Toerisme » Polfermolen 2.0 wekt belangstelling van bedrijfsleven
Twee ondernemingen hebben zich officieel gemeld om de Polfermolen 2.0 te ontwikkelen binnen de strenge inschrijvingsvoorwaarden door de gemeente gesteld. In zogenaamde dialoogrondes overlegt het college van burgemeester en wethouders nu verder met deze partijen. Dan komt ook het geld aan de orde. Tussen 9 en 12 december aanstaande moeten de geïnteresseerde partijen de financiële haalbaarheid presenteren. Nadat de gemeenteraad is geïnformeerd en op 19 december het verzoek tot inschrijven is uitgegaan kan het op 21 februari 2020 tot een gunning komen. Vanaf 13 maart 2020 zou dan gestart kunnen worden met de sloop/(ver-)bouw van de Polfermolen 2.0.
Planning Polfermolen 2.0
Dit strakke tijdspad is de afgelopen dagen aan de orde gekomen in de raadscommissie Economie, Toerisme, Financiën en Toerisme.
In deze vergadering heeft de Hospitality Group ook een toelichting gegeven op zijn meest actuele calculaties rondom de exploitatie en het maatschappelijk gebruik van een doelgroepen-zwembad en een beperkt wedstrijdbad in deze Polfermolen 2.0. TV Valkenburg berichte al over deze berekeningen.
Horecavoorziening
Daarbij werd ook stil gestaan bij de waarschuwing van de Hospitality Group richting gemeente goed in kaart te brengen wat de juridische positie van haar is ten opzichte van de huidige exploitant van de Amstel Gold Experience-horecavoorziening. De huurovereenkomst tussen de Polfermolen B.V. en de huidige horeca-exploitant loopt tot 1 januari 2021. Het opzeggen van zo’n overeenkomst met deze horecaondernemer in deze maatschappelijke voorziening heeft zijn specifieke regels. Het speculeren op een aflopende termijn is een risico. Er moeten specifieke gronden worden aangevoerd. Wethouder Meijers liet de commissieleden weten dat deze waarschuwing ter harte is genomen door een gespecialiseerd advocaat in de arm te nemen.
Archieffoto TV Valkenburg
← Vorig bericht

Vive la France in Schin op Geul

Muurreclames Grotpleintje worden verlicht

Volgend bericht →