Polfermolen blijft tot 1 januari 2021 open

Voorpagina » Toerisme » Polfermolen blijft tot 1 januari 2021 open

Het sport- en recreatiecentrum De Polfermolen blijft open tot uiterlijk 1 januari 2021. Met alle functies die er op dit moment inzitten. Dat verzekerde wethouder Remy Meijers vrijdagochtend bij de presentatie van de nieuwste financiële cijfers van de gemeente Valkenburg aan de Geul.
De Polfermolen drukt – zoals bekend – zwaar op de gemeentelijke begroting. Er zal door de gemeenteraad dit jaar – uiterlijk begin november – een besluit genomen moeten worden over het centrum. De gemeenteraad is daartoe verplicht door de provincie Limburg gezien de hoge kosten die gedragen moeten worden door een kleine gemeente.
Projectontwikkelaar Wyckerveste zal de Polfermolen niet ‘krijgen’ voor € 1,-. Het college wil de zeggenschap niet overdragen. Dit op advies van de gemeenteraad. Voor de jaren 2019 en 2020 moet er wel 5 ton per jaar bezuinigd worden. Vanaf 2021 € 1.2 miljoen.
Er is dus nog dik drie jaar de tijd om te bezien of een marktpartij interesse toont voor de Polfermolen”, zei wethouder Meijers. “Anders wordt de Polfermolen afgebouwd (lees: afgebroken, red.) en zal op dezelfde plaats een nieuwe sporthal verrijzen. In de tussenliggende periode zullen oplossingen gevonden moeten worden voor de verenigingen die nu gebruik maken van het centrum.
In de nota lezen we daarover het volgende:
“De (maatschappelijke) ontwikkelingen in de komende jaren zijn niet gunstig voor de Polfermolen. Bij ongewijzigd beleid mag worden verwacht dat het gebruik van alle onderdelen van de Polfermolen zal afnemen en dat het exploitatietekort de komende jaren zal toenemen. In combinatie met de bezetting van de sporthal mag worden geconcludeerd dat het aantal vaste gebruikers de aanwezigheid op dit moment van een sporthal (meer dan) rechtvaardigt. Daarom zal in dit scenario een sporthal worden teruggebouwd. Ons college is van mening dat de zwembadfunctie te duur is in relatie tot het aantal van 700 inwoners dat regelmatig gebruik maakt van het zwembad. In de regio zijn voldoende alternatieven
aanwezig: de Joffer in Voerendaal, Mosaqua in Gulpen en het Geusseltbad in Maastricht. De verenigingen die gebruik maken van de theaterzaal zullen elders een alternatief moeten zoeken. De functie van de fitnessvoorziening dient aan de markt overgelaten te worden. Dit is geen overheidstaak. Te zijner tijd zal een aanbesteding plaatsvinden voor de verkoop grond ten behoeve van de realisatie van een brede maatschappelijke voorziening”.
KLIK HIER om de gehele nota over de Polfermolen te lezen.
Vanaf zondag ziet u in TV Valkenburg Vandaag een interview met wethouder Remy Meijers over de begroting en de stand van zaken rond de Polfermolen. U kunt het programma ook bekijken via deze website. En ook via uw smartphone. Klik daarvoor op onze website op de button ‘LIVE TV’.

← Vorig bericht

VV Berg ’28 sluit seizoen met feestavond af

De wensenlijst van het college van burgemeester & wethouders

Volgend bericht →