Polfermolen roept sentiment, betrokkenheid en verwijten op

Voorpagina » Toerisme » Polfermolen roept sentiment, betrokkenheid en verwijten op

Tijdens de donderdagavond 4 april druk bezochte informatieavond over de toekomst van de Polfermolen waren vele aanwezigen het niet eens met de mededeling van wethouder Remy Meijers dat nog niets beslist is. “U moet meer doen. U hebt de plicht dit complex in stand te houden”, werd hem voorgehouden.
Inzet en mogelijkheden
Donderdagavond stond het  behoud van het zwembad natuurlijk centraal in het sport- en recreatiecentrum. De zaal was voor behoud van het bad. Meijers maakte duidelijk dat het een moeilijk traject wordt. Iemand kwam met het idee om het bad samen met huisartsen, fysiotherapeuten en een zorgverzekeraar in de lucht te houden. Of de stelling dat ouderen meer moeten bewegen onderuit wordt gehaald door dit centrum te sluiten. “Het is toch een taak van de gemeente om in sport en zwemmen te investeren? Of het verwijt dat de gemeente zelf niets organiseert in de theaterzaal om het zodoende open te houden. “Waarom vraagt u geen subsidie bij de provincie? Meijers haalde een gezegde van de gedeputeerde van stal: “Aan zwemwater ga ik mijn handen niet branden”.
Verleden en toekomst
Verwijten waren er ook. Bij de bouw wist u al dat het niet rendabel zou worden. Waarom dan niet eerder ingegrepen? Is het een oplossing om het zwembad open te houden met vrijwilligers? Wethouder Meijers deed ook een duit in het bekende zakje door te zeggen dat het hele complex begin deze eeuw verkeerd gebouwd is.
Een andere inwoner gaf een duidelijk ander geluid weer. “Ik wil wonen in een financieel gezonde gemeente. Mijn opvatting gaat dus dwars in tegen datgene wat anderen hier vertellen”.
Een andere bezoeker van de avond was duidelijk: “We moeten vanaf nu verder. Wat in het verleden gebeurd is, is voorbij. Laat dat los”.
Inwoners lieten duidelijk merken dat de beslissing om de Polfermolen gedeeltelijk af te breken al is genomen. Meijers bestreed deze stelling. Er ligt wel een duidelijk plan op tafel dat een beeld uitstraalt dat het reeds beslist is.
Vervolgtraject
“8 mei is de volgende stap in dit proces”, zei Meijers. “Dan komt er een gezamenlijke commissie en raadsvergadering over die zeven avonden en de resultaten te bespreken”. Medio mei worden de kaders voor de aanbesteding vastgesteld door de raad. In september is de definitieve uitvraag aan marktpartijen en in december wordt de uitkomst van de aanbesteding en gunning vastgesteld. Dan is er een jaar nodig om alles geregeld en de verbouwing gestart kan worden.
Foto Fons Winteraeken, TV Valkenburg

← Vorig bericht

Uitslagen inhaalwedstrijden van donderdag 4 april

Asfaltreparatie doorgaande weg in Broekhem

Volgend bericht →