Polfermolen verder zonder zwembad- en fitnessvoorziening

Voorpagina » Toerisme » Polfermolen verder zonder zwembad- en fitnessvoorziening

De coalitiepartijen Algemeen Belang, CDA en PGP hebben een amendement op de plannen van het college ingediend voor het in stand houden van het Polfermolencomplex met uitzondering van de zwembad- en fitnessvoorziening en de resterende delen/voorzieningen toekomstbestendig en duurzaam in te richten. Plus de bestaande sporthalvoorziening met bijbehorende noodzakelijke voorzieningen te renoveren en deze zoveel mogelijk energievriendelijk te maken en de nieuwbouw van een volledige sporthalvoorziening met bijbehorende voorzieningen te realiseren. Zo mogelijk en haalbaar met woningbouw. Dit coalitie-amendement werd met 12 stemmen voor en 4 tegen aangenomen.
De vier scenario’s die door het college waren geformuleerd in een raadsvoorstel, zijn nu van tafel. Met het amendement denkt de coalitie de taakstelling van 1,2 miljoen te behalen op de Polfermolen.

Polfermolen vier scenarios 05-20

Tijdens deze raadsvergadering, die live via Youtube werd uitgezonden, stond een besluit over een van de vier scenario’s voor de verdere ontwikkeling van de Polfermolen op de agenda.
Visies politieke fracties
Onderstaande de visies van de politieke fracties in de raad omtrent de huidige stand van zaken rond het Polfermolen-complex.
AB
CDA
PGP
VVD
VSP
Wethouder Remy Meijers (PGP-Sociaal Domein) maakte duidelijk dat de renovatie van het café en de vergaderzalen nog te bezien valt. “Een fitness behouden op deze lokatie, is geen optie”, betoogde Meijers. “Een overname van deze fitness op een andere lokatie is in onderzoek”. Meijers wil een nieuwe sporthal bouwen in Broekhem-noord, niet op het Stella Maris terrein. “Het wordt een hele toer om in deze tijd een sporthal te renoveren. Een nieuwe sporthal kost tussen de 5 en 6 ton”, aldus Meijers.
Amendement VSP weggestemd
VSP stemt tegen het coalitie-amendement omdat de coalitie afziet van een zwembadvoorziening. “Dit is een must vinden wij”, zei Kleijnen. Hij wil zwembad renoveren ook als dit 2 ton duurder zou uitvallen. Wethouder Meijers raadde het VSP amendement af. “Het zwembad is een gelopen race”, is de stelling van Meijers. Het VSP amendement werd met 14 tegenstemmers en 2 voorstemmers, weggestemd.
Foto: Screenshot van de vergadering

← Vorig bericht

Coronacrisis: Terrassen open met nieuwe looproutes in het centrum

Start laatste fase vernieuwing trottoirs aan de Cauberg

Volgend bericht →