"Raad van Ja-knikkers akkoord met tweede pretparktoren op Ruïne"

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » "Raad van Ja-knikkers akkoord met tweede pretparktoren op Ruïne"

De redactie van TV Valkenburg ontving onderstaande brief. TV Valkenburg plaatst de brief integraal.
————–
Raad van Ja-knikkers akkoord met tweede pretparktoren op Ruïne
Sinds een aantal jaren zit Valkenburg opgescheept met een geflatteerde mergelpoort vlak naast de historische St. Nicolaaskerk. Onlangs werd bekend dat het kitscherig bouwwerk  voor de ambtenaar belast met de Unesco Werelderfgoederen in Nederland, de aanleiding vormt om een Unesco-status te torpederen! Deze hoge Haagse ambtenaar zegt aan De Limburger: “Aan zo’n nagebouwde mergelpoort in Valkenburg heeft de Unesco een hekel.”
Nu blijkt dat op 12 november 2018 de heren Bauer, Lodewick, Oostwegel, Stoop en Van de Pol, onder leiding van voormalig burgemeester Martin Eurlings op visite zijn geweest bij B&W om de herbouw van de Wolfstoren op de Ruïne te bepleiten. Het college van B&W heeft naar aanleiding van dit bezoek inmiddels een gelikt raadsbesluit m.b.t. de Wolfstoren opgesteld. Dat wordt maandag a.s. besproken door de raadsadviescommissie en vervolgens tijdens de gemeenteraadsvergadering van 14 januari 2019 ondertekend. De raad heeft dan zijn goedkeuring  verleend en het torenproject en aanverwante wordt onherroepelijk in gang gezet. Het ontwerp-raadsbesluit vertoont echter veel overeenkomsten met het document dat leidde tot de Geulpoort. Zoals bekend is van de economische opbrengst die de raad destijds werd voorgespiegeld niets terecht gekomen.
Valkenburg krijgt dus binnenkort een tweede nieuwe mergeltoren. Wij vragen ons af: wat brengt voormalig burgemeester Eurlings en consorten ertoe, om na door Den Haag dusdanig te zijn geblameerd, zowaar nóg een kitschtoren te willen bouwen? 
Voorman Eurlings is gepokt en gemazeld in de Valkenburgse politiek. Na de plaatselijke afdeling van het CDA te hebben opgericht verwerft hij in 1982 een zetel in de raad van de nieuw gevormde gemeente Valkenburg aan de Geul. Driekwart jaar later ventileert het destijds kersvers raadslid zijn ervaringen in kwartaalmagazine Geulrand. Zo verklaart Eurlings destijds: “De raad, het hoogste gezagsorgaan in de gemeente, is tot een groepering van Ja-knikkers gedegradeerd.  De raadsleden worden veelal geconfronteerd met panklare plannen, die niet of nauwelijks meer kunnen worden bijgesteld. Eventuele kritische opmerkingen door de raad worden gemakkelijk terzijde geschoven ter wille van de gemaakte coalitie-afspraken. Als gevolg van deze procedure komt de hele beleidsbepaling voornamelijk in handen van  het college van B&W.” Eurlings spreekt in dat kader van schijndemocratie.
Het is in díe op Ja-knikkers drijvende schijndemocratie waarin Eurlings sindsdien ongestoord kan blijven manipuleren om zijn begeerten te verwezenlijken.
Wij kijken uit naar de dag dat hij, geflankeerd door kornuiten, van boven op de Wolfstoren van zijn kasteel, via Trumpiaanse megafoons, de Valkenburgers beneden aan zijn voeten prijst voor het in hem gestelde geloof.
Levien en Roos Spits-Vossen
———
De redactie van TV Valkenburg neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze ingezonden brief. TV Valkenburg geeft kijkers de mogelijkheid om hun mening weer te geven en plaatst uitsluitend de inhoud van de brief.
Afbeelding Wolfstoren: tekening J. de Grave

← Vorig bericht

Nieuwe prins van de Mirlitophile

100 kaarsjes voor mevrouw Rutten

Volgend bericht →