Oppositie ontmoet coalitie voor lokale TV

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Oppositie ontmoet coalitie voor lokale TV

In Raodskalle werden zondag de messen voor de komende periode geslepen.Op zondag 7 mei zaten de oppositie- en coalitiepartijen tegenover elkaar en werden ze door presentatoren Jan Martens en Wim Heuts aan de tand gevoeld over het nieuwe coalitieakkoord.
Roger Huntjens (CDA) en Wim Weerts (IBGV) vuurden hun giftige pijlen af op de nieuwe wethouders Jef Kleijnen, Fabienne Habets en Bert Dauven, die zich moeilijk konden verdedigen tegen zoveel overmacht van dossierkennis terwijl ze zelf pas 2 maanden inzicht hadden gekregen in de lopende dossiers.
Bekend is wat het nieuwe College wil: doorzichtigheid, aanspreekbaarheid, meer variatie in evenementen, beperkte gelduitgeverij, aantrekken van buitengemeentelijke sponsoren en subsidies voor evenementen en een goede sociale communicatie.
Roger Huntjens hekelde vooral de vaagheden in het akkoord, was het beslist niet eens met het terugbrengen van gezelligheid naar Valkenburg, gepaard gaande met een bier, frites en schnitzel cultuur, vond deze opstelling een minachting van de ondernemers “ alsof het nu ook niet gezellig was” en verweet het nieuwe College niet concreet te zijn en man en paard te noemen. Tot zijn grote genoegen zag hij ook zaken vermeld, die overgenomen waren van het oude College. Ook wilde hij nog wel bekennen dat de boodschap, vooral van het CDA, niet goed was overgekomen.
Wim Weerts wilde zijn stem ook wel laten horen en meedoen in het afkatten van de pas aangetreden wethouders. Wie sprak daar over 2,3 miljoen achterstallig onderhoud? Had de Raad niet erin toegestemd om het publieke domein enigszins te laten verloederen ten gunste van andere zaken?
Ofschoon de wethouders zich niet lieten verleiden uitspraken te doen over de bouw van d e Geulhalflats, de Polfermolenproblematiek of de mogelike bouw van de Brede School droegen ze toch wat buskruit aan door de NV Ontwikkelingsmij. te schrappen voor 650.000 op de loonlijst. Is een fietstocht door de grotten en het ontwikkelen van een blotevoetenpad zoveel geld waard. Weg met die club, of liever: je mag blijven maar dan moet je wel je eigen broek ophouden.
En dan de VVV. “Natuurlijk tot 2009 loopt een contract dat ook wij moet respecteren. Maar dan…….dan zal er eerst gepresteerd moeten worden voordat een zak met geld opengetrokken wordt”, aldus wethouder financiën Fabienne Habets.
Het armoedebeleid kan een optrekken van het breekfonds van 105% naar 110% tegemoet zien. Geld genoeg als ID banen verdwijnen.
En de Licom moet gerichter gaan schoonmaken en bijhouden. Niet op een plaats bv 20 keer en een andere plaats maar 2 keer. De dorpsraden moeten hierbij betrokken worden om aan te geven waar gerichter gewerkt kan worden in de kernen.
Ook moet er veel meer sociale woningbouw gerealiseerd gaan worden zowel in het centrum als in de kernen. Op een vraag van Roger Huntjens hoe ze hiervoor grond kunnen aankopen antwoordde Jef Kleijnen dat “er nog genoeg krotwoningen zijn in Valkenburg die voor dit doel (weg) gesaneerd kunnen worden”. “En wie betaalt dan de kopkosten aan de woningbouwverenigingen?”, vroeg Roger Huntjens weer.
“Het toerisme in het centrum is heel anders dan het toerisme in de kernen”, was een uitspraak van Fabienne Habets. Zij wilde de echte gezelligheid terugbrengen in het centrum en de mogelijkheid bekijken of in Valkenburg door zieken gerevalideerd kan worden. Dit zou goed kunnen aansluiten op de Wellnessboulevard.
Ofschoon Jef Kleijnen altijd geroepen heeft dat Valkenburg een huisartsenpost moet krijgen met weekenddienst, werd zondag via Bert Dauven toegegeven dat de kans van slagen hiervan wel erg klein is.
Dan de problematiek rond de profielschets van een nieuw te benoemen burgemeester. In juni 2007 wordt burgemeester Nuytens 65 jaar. Deze datum staat bij Jef Kleijnen in het geheugen gegrift. En dus wordt met enige voortvarendheid een commissie in het leven roepen, die een profiel van de nieuwe burger gaat opstellen. Om toch vooral maar niet te laat te komen en een overgang soepel te laten verlopen. Had Gouverneur Frissen bij zijn bezoek aan onze stad vorig jaar ook al niet erop aangedrongen om daarmee aan de slag te gaan ?
Op 31 mei zal het coalitie-akkoord door het College verdedigd worden in de raadsvergadering en door de oppositie worden neergesabeld.
In deze Raodskalle is duidelijk gebleken dat de messen al geslepen zijn, dat Jef Kleijnen op alle zijn gedane uitspraken zal worden aangevallen en dat door sommige oud-wethouders alles aangegrepen wordt om te proberen terug te keren in de collegestoelen.
Raodskalle is dagelijkse te zien op Tv Valkenburg om 19 en 23 uur.

← Vorig bericht

Ready 1 naar de play offs

In Roadskalle werden de messen geslepen

Volgend bericht →