Polfermolen 2.0

Voorpagina » Video » Polfermolen 2.0

ColumnDe Polfermolen werd in 5 jaar tijd tussen de brand in sporthal de Weigert en de officiële opening in 2002 ontwikkeld, gefinancierd en gerealiseerd. Met veel steun en politieke druk van de toen door de brand gedupeerde verenigingen. Diezelfde Polfermolen houdt de politiek anno 2019 meer dan bezig. Het college blijft boekhoudkundige argumenten aandragen. De gemeenteraad heeft de hoogte van de ten koste van de Polfermolen op te brengen bezuiniging vastgelegd. De politieke partijen worstelen met de vraag hoe de verkiezingsbeloften ten aanzien van het Polfermolencomplex waar te maken.
Ook de gemeenschap heeft de mond vol van dit alles. Daarbij is het wel opvallend dat er vanuit ’t Vöske, Cascade, de Blokhut, ’t Geboew, de Holle Eik en de Beemde geen reactie is gekomen. Past blijkbaar niet bij een gemeenschapsvoorziening in de kern Valkenburg.
Een maatschappelijke consultatie moet nu redding brengen. Consultatie over wat en hoe staat nog wel ter discussie binnen het gemeentehuis. Bovendien kan de vraag gesteld worden of zo’n consultatie wel nodig is. De raadsleden hebben al een mandaat van de kiezer gekregen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Op basis van de verkiezingsprogramma’s. Waarom dit mandaat niet gebruikt?
Bovendien komt er nu een breed gedragen geluid vanuit de Polfermolen zelf. Eindelijk laten directeur, ondernemingsraad, gebruikers en ook een deel van de buurt weten wat hun visie is. Zij hebben hun schroom vijf voor twaalf overwonnen. Gemeentebestuur en politiek doen er goed aan deze visie zeer serieus te nemen. En uit te werken. Het is een uitgelezen kans nu een keuze te maken die draagvlak heeft bij gebruikers, aanbieders, personeel en directie.
Vanuit alle kernen kan steun gegeven worden aan deze aangedragen visie Polfermolen 2.0. Zodat ook Valkenburg een gemeenschapshuis kan behouden. Net als Berg & Terblijt, Vilt, Sibbe, Schin op Geul, Houthem en Broekhem. Valkenburg moet deze huiskamer wel delen met meerdere andere functies. Zoals zwembad, sporthal, fitness etc. Functies die de kern Valkenburg te boven gaan.
Wel is het zo dat Valkenburg zijn gemeenschapshuis nu opnieuw moet afdwingen. En dan moet koesteren en benutten. Meer dan tot dusver.
Foto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Andy & Roy in top 5 L.V.K.-finale

Andy & Roy vierde geëindigd bij LVK 2019

Volgend bericht →