PPGV: actie toenemende verkeersonveiligheid.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » PPGV: actie toenemende verkeersonveiligheid.

Roekeloos rijgedrag en aanlaars lappen van verkeersregels.De PPGV-fractie wordt overstelpt met klachten uit alle kernen van de gemeente over de toenemende verkeersonveiligheid. Briefschrijver Jef Kleijnen noemt het toenemende roekeloos en onoplettendheid van automobilisten en het door velen aan hun laars lappen van verkeersregels.

Lees hier de volledige PPGV-brief:
Raadsfractie Progressieve Partij Groot Valkenburg
Valkenburg a/d Geul, 3 oktober 2011.
Raadsfractie PPGV,
Hekerbeekweg 66,
6301 EN Valkenburg a/d Geul.
Tel: 06-11567995
Aan: de Voorzitter van de Gemeenteraad van de gemeente Valkenburg a/d Geul
Burgemeester M. Eurlings,
Betreft: schriftelijke vragen krachtens artikel 41 Reglement van Orde.
Geachte Burgemeester,
Wij maken ons grote zorgen over de steeds toenemende verkeersonveilige toestanden in Valkenburg a/d Geul. Er wordt o.a. veel te hard gereden. Zeker op de plaatsen binnen de bebouwde kom, waar een maximale snelheid van 50 km toegestaan is en in de buurten waar de maximale snelheid 30 km per uur bedraagt. De toegestane snelheden worden door veel automobilisten te vaak overschreden. Maar ook motorrijders en scootergebruikers houden zich niet aan de toegestane snelheid. Wij zouden de mensen die de snelheid van hun scooter opgevoerd hebben niet de kost willen geven. Valkenburg a/d Geul lijkt soms wel op een groot racecircuit!!!
Ook willen wij de toenemende roekeloosheid/onoplettendheid van automobilisten wederom onder de aandacht brengen. Het gebruik (niet hands-free) van de GSM in de auto neemt ongekende vormen aan. Twitteren, bellen en sms’en zijn aan de orde van de dag. Deze mensen veroorzaken hierdoor zeer onveilige situaties. Was het niet onze “vallekebergse jong” Camiel Eurlings die, toen hij Minister van Verkeer en Waterstaat was, vanwege het veiligheidsaspect het hands-free telefoneren heeft ingevoerd!!!
Bovendien zijn er helaas de nodige verkeershufters die blijkbaar geen respect hebben voor mensen die willen oversteken op een zebrapad en gewoon doorracen.
Het feit dat zoveel mensen de verkeersregels grootschalig aan hun laars lappen heeft, in onze ogen, te maken met het feit dat er niet voldoende handhavend wordt opgetreden binnen onze gemeente. De veiligheid van de andere (langzame/kwetsbare) verkeersdeelnemers komt hierdoor steeds meer in het gedrang.
Het wordt de allerhoogste tijd dat er m.b.t. verkeersonveilig gedrag binnen deze gemeente eindelijk eens meer werk gemaakt wordt van handhaving. Verkeershufterig gedrag dient tot in de kiem gesmoord te worden. Wij worden overstelpt met klachten vanuit alle kernen van Valkenburg a/d Geul. Mensen klagen steen en been. De leefbaarheid en de veiligheid is volgens hen in het geding. Een van de meest gehoorde klachten is dat de politie, als het op verkeersveiligheidaspecten aankomt, in geen velden of wegen te bespeuren is.
N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 41 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:
1. Is het college van burgemeester en wethouders bereid om er zorg voor te dragen dat er structureel handhavend opgetreden gaat worden tegen automobilisten, motorrijders en gebruikers van scooters die de verkeersegels aan hun laars lappen?
2. Is het college bereid, op zeer korte termijn, in overleg te treden met de politie (Verkeershandhavingsteam Zuid Limburg)?
Namens de raadsfractie van de PPGV,
Jef Kleijnen.

Tot zover deze ingezonden brief.
Tv Valkenburg heeft als beleid ingezonden brieven ongecensureerd te publiceren. En is derhalve niet verantwoordelijk voor grammaticale fouten en de inhoud. Tv Valkenburg publiceert niet alle ingezonden brieven.
De redactie.

← Vorig bericht

Afsluiting Sibberweg en Kleine Heideweg di. 11 okt.

Mergelcarven voor basisscholen tijdens mergelmaand.

Volgend bericht →