PPGV en SP gematigd positief tijdelijke winkels.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » PPGV en SP gematigd positief tijdelijke winkels.

Volgens beide partijen zorgvuldige en goede afwegingen gedaan.De beide raadsfracties van PPGV en SP zijn gematigd positief omtrent de plaats van de tijdelijke winkels op het Berkelplein. Beide fracties vragen aandacht voor een aantal knelpunten die zij zien.

– Een bushalte op het Berkelplein voor alle andere bussen dan de Veoliabus vinden zij onacceptabel;
– vertrekkende auto’s moeten zo snel mogelijk het parkeerterrein kunnen verlaten;
– bewoners-parkeerplaatsen mogen niet bezet worden door winkelend publiek en
– winkelend publiek moet zonder drempels en oneffenheden in stoepen heen en weer kunnen lopen van en naar het winkelcentrum.

SP en PPGV zijn van mening dat de gemeente en projectontwikkelaar Hurks BV een aantal goede en zorgvuldige afwegingen heeft gedaan waardoor op dit onderwerp de potentiële winkeliers redelijk positief zijn en de omringende bewoners gematigd positief.

Lees hier de gezamenlijke brief van PPGV en SP:

Aan: B&W van Valkenburg a/d Geul

Van: PPGV en SP raadsfractie Valkenburg a/d Geul
Datum, 21-07-2011
Onderwerp: uitwerking tijdelijke winkelvestigingen Berkelplein

Geacht college,
De PPGV en SP fractie hebben de plannen voor het tijdelijke winkelcentrum op het Berkelplein nauwkeurig bestudeerd en betrokkenen geconsulteerd.
Wij zijn van mening dat u een aantal goede en zorgvuldige afwegingen heeft gedaan waardoor op dit onderwerp de potentiële winkeliers redelijk positief zijn en de omringende bewoners gematigd positief.
Dat stemt ons in ieder geval ook positief.
Toch willen de fracties een paar knelpunten benoemen waarvan wij van mening zijn dat dit beter geregeld dient te worden en ook kan worden. Wij hopen dat het college en betrokkenen hier aandacht aan zullen besteden en dat andere fracties ons in onderstaande punten zullen bijvallen.
1. Wij stellen voor om de halte op het Berkelplein van de Veoliabus, komende uit Gulpen / Schin op Geul, te laten waar deze nu is, dus op ruime afstand van de rotonde en de in- en uitrit van de parkeerplaats. Een bushalte op het Berkelplein voor alle andere bussen dan de Veoliabus vinden wij onacceptabel. De hinder is te groot. Deze bussen dienen te stoppen verderop na de Geulbrug ter hoogte van de afslag Pastoor Sartonstraat, op de ruime stopplaatsen aan de Burgemeester Henssingel waar geluid- en milieuhinder minder ernstig is voor de omwonenden. Op deze plaatsen dient maximaal 20 minuten gestopt te worden om mensen in en uit te laten en de motor uit. Vervolgens dienen deze bussen elders geparkeerd te worden. Een nadeel voor de restaurants bij de rotonde zou kunnen zijn dat toeristen die wachten om in te stappen daar niet meer zullen vertoeven, maar dit kan opgevangen worden door
a. bij aankomst gasten te verwijzen naar deze plekken en
b. via mobile telefoon kan de chauffeur de restauranthouders informeren over het juiste tijdstip van vertrek en zij kunnen dan weer de gasten informeren en wijzen richting bussen. Restauranthouders en chauffeurs kunnen zelf deze afspraken eenvoudig maken.
Wij vragen u om geen andere bussen dan de Veoliabus op het Berkelplein te laten stoppen en deze andere bussen te verwijzen naar de andere plaatsen langs de Burgemeester Henssingel.
2. Om de parkeerplaatsen op het Berkelplein zo effectief mogelijk in te kunnen zetten dienen vertrekkende auto’s zo snel mogelijk het parkeerterrein te kunnen verlaten. Dit kan bij drukte een probleem zijn. Immers, de afvoer van vertrekkende auto’s stagneert indien de rotonde vol staat (en die kans is op veel dagen erg groot). Hinderlijk voor parkeerders en bewoners.
Wij vragen u dringend te zoeken naar een oplossing zodat vertrekkende auto’s altijd snel het parkeerterrein kunnen verlaten.
3. Bewoners van de flats aan de oostzijde, maar ook in een iets ruimere omtrek, vrezen dat bewoners-parkeerplaatsen bezet gaan worden door winkelend publiek. Die vrees is niet uit de lucht gegrepen. Voorkom onnodige ergernis bij bewoners en ‘slecht oplettend’ winkelend publiek.
Wij vragen u om maatregelen zodat zeer duidelijk wordt dat het niet de bedoeling is om op plaatsen te parkeren die voor bewoners bedoeld zijn en aan te geven dat streng gehandhaafd wordt.
4. Omdat naast de 90 parkeerplaatsen op het Berkelplein ook nog 70 tijdelijke parkeerplaatsen ter hoogte van de Burgemeester Henssingel aangelegd worden is het nodig dat winkelend publiek zonder drempels en oneffen stoepen heen en weer kunnen lopen.
Wij vragen u om de looproutes tussen tijdelijk winkelcentrum en parkeermogelijkheden nauwkeurig te controleren op drempels, stoepranden en oneffenheden.

Met vriendelijke groeten,
Peter Visser Jef Kleijnen
SP fractie gemeenteraad Valkenburg PPGV fractie gemeenteraad Valkenburg
Keutenberg 5 Hekerbeekweg 66
6305 PP Schin op Geul 6301 EN Valkenburg a/d Geul
043 4592007 06 11567995

Tot zover deze ingezonden brief.
Tv Valkenburg heeft als beleid ingezonden brieven ongecensureerd te publiceren. En is derhalve niet verantwoordelijk voor grammaticale fouten en de inhoud. Tv Valkenburg publiceert niet alle ingezonden brieven.
De redactie.

← Vorig bericht

Rob Ruijgh naar 20ste plek in Tour.

Gezocht: foto Duitse bunker in Broekhem.

Volgend bericht →