Geld voor aanpassing Pr.Beatrixsingel – wel goedkope variant

Voorpagina » Toerisme » Geld voor aanpassing Pr.Beatrixsingel – wel goedkope variant

Door de ontwikkeling van Par’course zal de Pr.Beatrixsingel in Broekhem Zuid met diverse aanpassingen de grotere verkeersdruk moeten kunnen opvangen. Hiervoor was een collegevariant opgesteld en een variant opgesteld door een meedenktank van 28 inwoners. Beide varianten verschilden door de aanleg van een fietspad, geïntegreerd in de weg (gemeente) of naast de weg met groenafscheiding. Bovendien worden de fietsstroken breder, komen er voldoende symbolen op en een voetgangers-oversteek bij de Valkenier. Het geheel vraagt een extra budget van € 70.000 dat in de komende meerderen begroting dient te worden vrijgemaakt. Gekozen werd voor de gemeentevariant.
Op vragen van de diverse fracties in de commissie deelde wethouder Carlo Vankan nog mede dat de inwoners veel input geleverd hebben in deze variant. Bovendien is Buro Haskoning ook gevraagd en worden deze adviezen bijna voor 100% meegenomen in de realisatie. Voor snelheidsbegrenzing wordt gekozen voor een 50-km weg omdat bij deze wegen geen rechtsvoorrang geldt en geen parkeren aan beide kanten van de weg, hetgeen wel geldt bij een 30-km weg.
Bij monde van Niels Dauven deelde Algemeen Belang mede voorstander te zijn van de goedkope variant.

← Vorig bericht

Nieuwe organisator voor jaarmarkt de Bokkemèrt

Valkenburg verbiedt oplaten plastic ballonnen

Volgend bericht →