Presentatie van het zestiende Jaarboek van de Stchting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Oud Valkenburg » Presentatie van het zestiende Jaarboek van de Stchting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal.

Presentatie van het zestiende Jaarboek De Stichting “Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal” presenteert zaterdag 25 november het nieuwe jaarboek.
Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan het gemeentebestuur van de gemeente Gulpen Wittem.
In het boek zijn zes artikelen opgenomen op het gebied van geschiedenis, archeologie en volkscultuur.
Het eerste artikel draagt als titel: De vakwerkboerderij van Johannes Haghelstein in Klein Kuttingen, een interessant grensgeval, dat door Frank Hovens wordt beschreven.
Archeologische vondsten uit de gracht van kasteel Genhoes te Oud-Valkenburg staan centraal in een artikel van D. Krikke en L Emmen.
In 1998 is de gracht van kasteel Genhoes uitgebaggerd.
Een deel van het slib is door de Archeologische Werkgroep Valkenburg onderzocht op de aanwezigheid van archeologisch materiaal Er zijn meer dan vijfduizend vondstengeregistreerd, waaronder ongeveer drieduizend scherven uit keramisch materiaal.
Mevr. M.Th. van Dijk-Franx gaat in op de geschiedenis van de bewoners van kasteel Genhoes.
Pastoor Fr. Crutzen levert een bijdrage over de Redemptoristinnen.
Het is een vervolg op een eerder verschenen bijdrage over de redemptoristinnen in Partij-Wittem.
Nu er steeds meer kloosters verdwijnen, stijgt de belangstelling voor het wel en wee van die gemeenschappen.
Het probleem is echter dat hun archieven niet of nauwelijks bewaard zijn gebleven.
Dit is echter wel het geval bij het klooster in Partij-Wittem waar vanaf 1852 redemptoristinnen wonen.
Een bijzonder artikel handelt over het boerenleven op de Berghemerhof anno 1944.
Het is het verhaal van een ooggetuige. In het voorjaar van 1944 beschreef de achttienjarige Achterhoekse studente Jo Nijenhuis het dagelijks leven op de Berghemerhof van de familie Kaelen in Gulpen.
De opkomst van het Geuldal als toeristenstreek wordt verteld door Rudolf Philips.
Ongeveer honderd jaar geleden begonnen Hollandse toeristen het Geuldal te ontdekken.
Valkenburg had toen al een bekende naam, maar nu gingen zij ook andere plaatsen verkennen.
Ondanks de nog primitieve accommodaties viel de streek erg in de smaak bij de vakantiegangers.
Het boek is verkrijgbaar bij boekhandel Crolla te Valkenburg aan de Geul.
Ger Colleye-prijs
In de oprichtingsakte van onze stichting staat vermeld dat we mensen willen aansporen zich verder te verdiepen in de geschiedenis van onze streek.
De resultaten daarvan op een wetenschappelijk verantwoorde manier vast te leggen en uit te geven via ons jaarboek. Vooral ook jonge historici, jong in de zin van aan het begin staan van publiceren, de kans geven om het resultaat van hun onderzoek te publiceren.
Het wordt steeds moeilijker die jonge auteur te vinden.
De man en de vrouw die beroepsmatig of uit liefhebberij met geschiedenis bezig is.
Daarom heeft het bestuur van onze stichting in 2004 een stimuleringsprijs ingesteld van 1250 Euro.
De Ger Colleye-Prijs.
We zijn verheugd vandaag voor de derde maal de Ger Colleye prijs te mogen uitreiken.
De jury heeft besloten de prijs toe te kennen aan de auteur van het artikel: De boerderij van Johannis Haghelstein. Dhr. Frank Hovens.
Wij achten het belang van dit artikel zeer groot, qua onderzoeksmethode, het grote aantal gehanteerde bronnen en de uitvoerige uitwerking van de gegevens.
Op deze manier is dit artikel bijzonder informatief omdat er een diep uitgewerkt totaaloverzicht geboden wordt van het reilen en zeilen van eigendom van een boerderij in een gebied waar de landsgrenzen en de nationaliteit vele malen van machthebber wisselden. Er komt een groot aantal elementen aan bod die typerend zijn voor het leven in deze regio.

← Vorig bericht

Velling populierenbos in Zuid Limburg

Cultuuraovend van Veldeke en 't IVN

Volgend bericht →