Profielschets nieuwe burgemeester een coproductie + video

Voorpagina » Nieuws » Profielschets nieuwe burgemeester een coproductie + video
Op 15 oktober a.s. overhandigt de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul gouverneur Theo Bovens een profielschets met daarin de eisen en kwalificaties waaraan de opvolger van burgemeester Jan Schrijen moet voldoen. Zoals al eerder vermeld beëindigt burgemeester Jan Schrijen per 1 maart 2021 zijn werkzaamheden.
Inhoud profielschets
De schets is een kleurrijke brochure geworden. Klik hier om de profielschets te downloaden. Ook nu weer wordt het bekende schaap met de 5 poten gezocht.
pagina uit folder

Coproductie
De inhoud van de profielschets komt niet alleen uit de koker van de gemeenteraad. Integendeel. Daartoe opgeroepen hebben 15 inwoners, verenigingen, organisaties, bedrijven en instellingen laten weten wat zij belangrijk vinden bij de zoektocht naar de nieuwe burgemeester.

In deze soms uitgebreide reacties is ondermeer aandacht gevraagd voor de toekomstbestendigheid van de gemeente, voor de jeugd, de leefbaarheid en de natuur.
Ongetwijfeld uit respect voor en dank aan de inwoners, verenigingen, organisaties, bedrijven en instellingen maakt de gemeente de profielschets nu al openbaar. Dus voordat deze op 15 oktober a.s. wordt aangeboden aan de gouverneur.
Vervolg van de procedure
In de week na 15 oktober 2020 komt er in de Staatscourant een bericht dat Valkenburg aan de Geul een nieuwe burgemeester zoekt. Gedurende ongeveer 3 weken kan iedere Nederlander op deze vacature solliciteren. De sollicitaties worden gestuurd naar de Gouverneur. Hij maakt een selectie. Een door de gemeenteraad ingestelde vertrouwenscommissie voert gesprekken met deze geselecteerden. Daarna legt deze commissie aan de gemeenteraad voor wie naar haar oordeel de meest geschikte kandidaat is. Als de raad in een besloten vergadering zijn keuze heeft gemaakt wordt bekend wie de gemeenteraad als opvolger van burgemeester Jan Schrijen benoemd wenst te zien. De uiteindelijke benoeming gebeurt via het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door de Koning.
Wanneer een nieuwe burgemeester?
De vertrouwenscommissie denkt in de eerste maanden van 2021 de gemeenteraad haar advies te kunnen geven. Dan kan dus de naam van de nieuwe burgemeester bekend zijn. Een en ander is afhankelijk van het aantal sollicitanten en de gewenste aantal gesprekken.

Archieffoto TV Valkenburg
Bekijk beneden het TV Valkenburg Vandaag item:

← Vorig bericht

Nipte maar verdiende zege voor Dames 1 van S.E.C.

Wietlucht in trappenhuis parkeergarage Aan De Kei

Volgend bericht →