Programmabegroting veroorzaakt opschudding binnen EFT-commissie.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Programmabegroting veroorzaakt opschudding binnen EFT-commissie.

Verdeeldheid onder ondernemers baart ded raad zorgen.De begrotingsvoorstellen die het college heeft gedaan voor 2011 tot en met 2014, hebben flinke commotie veroorzaakt tijdens de commissievergadering van Economie, Financiën en Toerisme.
Door de voorgestelde tarievenverhogingen voor de toeristenbelasting, de precariobelasting (terrassen) en de reclamebelasting, zouden de ondernemers in het historisch centrum het viervoudige gaan betalen aan de centrumplannen, in verhouding tot de ondernemers in het kernwinkelgebied. Dit komt in de praktijk neer op een lastenverhoging van 1929 euro op jaarbasis. Deze ondernemers betalen nu al het hoogste bedrag aan precariobelasting. Vooral tijdens deze economische crisis zou dit geen wenselijke situatie zijn.
Doordat Holland Casino wil bezuinigen en per 1 januari 2011 zijn bijdrage aan het Evenementenfonds wil stopzetten, ontstaat hier een tekort van 45.000 euro. Er wordt dan ook aangedrongen bij het college om nog eens met hen om tafel te gaan zitten, zeker omdat Valkenburg veel heeft opgeofferd op deze locatie. Dit levert een probleem op bij de structurele dekking van de lasten van Kerststad Valkenburg (50.000 euro). Als Krimpgemeente komt Valkenburg aan de Geul wel in aanmerking voor de bijbehorende uitkering van het Rijk.

Verder wordt op jaarbasis 30.000 euro uitgetrokken voor het wegwerken van achterstallig onderhoud . Voor de realisatie van het Centrumplan is een eenmalig bedrag nodig van 6,7 miljoen euro. Voor de financiële taakstelling van het Centrumplan is 2,7 miljoen euro nodig. De herinrichting van de straten met basalt kost daar bovenop nog eens 1,5 miljoen euro. Doordat de duur van de werkzaamheden nog onbekend is, blijft het moeilijk om nauwkeurige bedragen te nomen. De kosten van de upgrade van het historisch centrum zijn geschat op 1,5 miljoen euro.
Maar ook de verdeeldheid onder de verschillende ondernemers baart de raad zorgen. Zij hebben in 2001 met de gemeente een intentieovereenkomst getekend, waarin is afgesproken dat zij een bijdrage van 2 miljoen euro zouden leveren aan de herinrichting van het centrum.
De meeste hoteliers hebben geen problemen met een eventuele verhoging van de toeristenbelasting, wanneer de afdracht hiervan ten goede komt aan de centrumplannen en het overschot geïnvesteerd wordt in city marketing. Dit zou de kwaliteit van het toerisme in Valkenburg alleen maar ten goede komen.
Vrijwel alle partijen vinden het niet kunnen om de toeristenbelasting in 2011 al te verhogen, terwijl het centrum van Valkenburg dan nog 1 bouwput is. Ook werd voorgesteld om de te betalen toeristenbelasting te beperken tot een maximum aantal personen per gezin of een maximumbedrag. Een evenwichtige spreiding van de belastingverhogingen is hierbij van groot belang.

Reageren via info@tvvalkenburg.nl

← Vorig bericht

Stroomstoring in Valkenburg aan de Geul.

Nieuwe toekomst voor kasteel Oost?

Volgend bericht →