Protestantse Gemeenschap krijgt krimpgeld vóór Nieuwjaar

Voorpagina » Nieuws » Protestantse Gemeenschap krijgt krimpgeld vóór Nieuwjaar

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om nog vóór Nieuwjaar 90%  van € 111.266,- aan krimpgelden over te maken aan de Protestantste Gemeente Maastricht en Heuvelland. Dit geld is bestemd voor de aanschaf van een nieuwe lift in het kerkgebouw aan de Oosterweg. Verder worden de verdiepingsvloer en de gehele elektra vervangen, zodat het kerkgebouw haar maatschappelijke functie kan vervullen.

Wat zijn krimpgelden?
De zgn. krimpgelden die de Rijksoverheid ter beschikking stelt, zijn bestemd voor de ontwikkelingen in de maatschappij die effect hebben op verenigingen en de accommodaties waarin zij gehuisvest zijn. Genoemde ontwikkelingen zijn onder andere vergrijzing van de bevolking, afname van het aantal kinderen en daling van het aantal vrijwilligers die zich voor maatschappelijke organisaties inzetten.

Schets kloosterkerk aanpassingen

Gemeenschapshuizen
De provincie Limburg speelde in de zomer van 2017 in op de gevolgen van de krimpregio Zuid-Limburg op voorwaarde dat de gemeente ook zou bijspringen. Daardoor konden gemeenschapsvoorzieningen noodzakelijke investeringen doen. De Holle Eik in Houthem, ’t Geboew in Schin op Geul en Cascade in Vilt ontvingen krimpgelden. In totaal had de gemeente voor vijf jaar € 336.000,- tot haar beschikking. Daarvan bleef dus € 111.000,- over. Hiervan ontvangt de Protestantse Gemeente 90%.

Polfermolen weer in beeld
In de op 14 december jl. aangenomen raadsnota staat het volgende te lezen over de afgelopen periode.
“De afgelopen 2 jaar was de verwachting dat de Kloosterkerk, eigendom van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland (PGMH), een goede alternatieve locatie voor deze gebruikers zou zijn. Op dit moment moeten wij echter concluderen dat er een verschil is tussen de wensen vanuit een aantal verenigingen en de werkzaamheden die PGMH kan en wil laten uitvoeren. Hiermee lijkt het er op dit moment op dat de Kloosterkerk geen geschikt alternatief is voor een aantal van deze verenigingen.” Het college van B&W heeft het hier over drie gebruikers: harmonie Kur-Kapel Falcobergia, drumband Kur-Kapel Falcobergia en mannenkoor Geulklank. Deze drie verenigingen gaan na 1 januari 2021 gebruik maken van de theaterzaal in de Polfermolen.

Archieffoto Kloosterkerk

← Vorig bericht

DOCU’S: “In gesprek met Frans Croonenberg” deel 1

6600 Valkenburgers ontvangen brief keuze Donorregistratie

Volgend bericht →