Provincie maant gemeenteraad: Aan de bak!

Voorpagina » Toerisme » Provincie maant gemeenteraad: Aan de bak!

De provincie Limburg heeft de begroting 2017 van de gemeente Valkenburg aan de Geul bekeken en laat weten dat deze en de mogelijke wijzigingen daarop geen provinciale goedkeuring behoeven. Het is voldoende de stukken ter kennisneming toe te sturen. De provincie merkt op dat de ombuigingsvoorstellen die in de begroting 2017 zijn opgenomen ontoereikend zijn om een blijvend en reëel evenwicht voor de lange termijn te realiseren.
Vanaf 2022 moet er immers toch nog een bedrag van € 1,2 miljoen worden omgebogen. Verder meldt de provincie dat realisatie van de taakstelling Polfermolen en alle andere taakstellingen in de begroting en meerjarenraming essentieel is om in 2020 een herstel van het blijvend en reëel evenwicht te bereiken.
“Dit is een essentiële opgave voor uw gemeente”.
De provincie gaat er nadrukkelijk vanuit dat uiterlijk bij de vaststelling door de gemeenteraad van de gemeentelijke kadernota 2018 in juli 2017 de noodzakelijke besluiten met betrekking tot de Polfermolen zijn genomen. De begroting 2018 zal hierop worden getoetst.
KLIK HIER om de brief van de provincie te lezen.

← Vorig bericht

Piet Schuttelaar exposeert in de biblioteek

Glad op lokale wegen – Beknelling op A79

Volgend bericht →