PvdA fractie vindt handelwijze gemeente inzake wijziging bestemmingsplan niet correct

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Vilt » PvdA fractie vindt handelwijze gemeente inzake wijziging bestemmingsplan niet correct

De bewoners van de Zwaluwstraat zuidzijde te Vilt, wier achtertuinen grenzen direct aan het perceel kadasteraanduiding B&T A3207 (grond van de familie Magrait), zijn er twee maanden geleden bij toeval achter gekomen dat het bestemmingsplan van het perceel van fam Magrait (ca 130*45 meter, grenzend aan de Rijksweg) gewijzigd is in Gebiedsaanduiding VIIb (Groenvoorzieningen gewijzigd in woondoeleinden.) Hierdoor kunnen maximaal 7 grondgebonden woningen gebouwd worden.

Alle 10 aangrenzende bewoners hebben de voorgenomen of aangevraagde wijziging van het bestemmingsplan niet meegekregen. Navraag heeft aangegeven dat de aanvraag in Heuvelland Actueel is gepubliceerd en dat er geen reacties zijn binnen gekomen.

Weliswaar is aan publicatie in het reguliere informatiekanaal voldaan maar het zou de gemeente gesierd hebben als de omwonenden van een perceel waar een bestemmingsplanwijziging in voorbereiding is schriftelijk en direct worden geïnformeerd over de op handen zijnde wijziging.

Op basis van artikel 41 vraag ik uw college of u voornemens bent dit in het vervolg te gaan doen.

Met vriendelijke groet,

PvdA/D66 fractie

← Vorig bericht

PvdA heeft vragen aan het College over het instellen van Dorpsraden

Storing in de datatransmissie

Volgend bericht →