PvdA heeft vragen aan het College over het instellen van Dorpsraden

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » PvdA heeft vragen aan het College over het instellen van Dorpsraden

Op 17 mei hebben de Dorpsraden een informatiebijeenkomst gehouden waarbij gesproken is over het opstellen van Dorps Ontwikkelings Plannen (DOP). Burgemeester Nuytens en wethouder Kleijnen lieten weten zeer positief te staan ten opzichte van deze plannen.

Het nieuwe College heeft eerder al aangegeven de positie van de Dorpsraden te willen verstevigen.

De fractie van de PvdA/D’66 heeft waardering voor de intenties van het College maar heeft vragen over de procedure van het instellen van Dorpsraden. Conform het Reglement van orde, artikel 41, vraag ik u daarom schriftelijk te antwoorden op de volgende vragen.

  1. Is het College van plan de positie van de Dorpsraden te herzien (ik begrijp niet direct wat je hiermee bedoelt) en daarbij het reglement op de Dorpsraden aan te passen?
  2. Zo ja, op welke wijze wil men dan de discussie hierover organiseren en welke is de rol van de Gemeenteraad hierbij?
  3. Hoe staat het College tegenover de vraag of er verkiezingen moeten worden gehouden voor de Dorpsraden en of daarbij een opkomstpercentage gehanteerd moet worden en zo ja,welk percentage is dat dan?
  4. Niet in alle kernen functioneert er een Dorpsraad.
    Op welke wijze wil het College de burgers van die kernen (o.a. Broekhem en het Centrum) een platform geven om op vergelijkbare wijze de belangen van die kernen te kunnen behartigen?

5 Enkele jaren geleden is er een initiatief genomen in Broekhem en het centrum om te

komen tot een “Kernraad”. Dit is echter gestrand op het niet halen van het vereiste

opkomstpercentage.

Ligt het niet voor de hand dat – nu de Gemeente ook in Sibbe en Berg en Terblijt een

Dorpsraad mogelijk maakt, ondanks het niet voldoen aan het opkomstpercentage – er

Ook voor Broekhem en het Centrum een soortgelijke regeling getroffen wordt?

Namens de fractie PvdA-D66,

Jo Simons

← Vorig bericht

De Tour in Schin op Geul en Oud-Valkenburg

PvdA fractie vindt handelwijze gemeente inzake wijziging bestemmingsplan niet correct

Volgend bericht →