PvdA/D66 bezorgd over veiligheid weg Broekhem.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » PvdA/D66 bezorgd over veiligheid weg Broekhem.

Naar aanleiding van zwaar ongeluk op deze weg.Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Valkenburg aan de Geul
Onderwerp: vragen ex art. 41 reglement van orde Valkenburg, 4 juni 2009,
Geacht College,

Het ernstige verkeersongeval dat onlangs plaats vond op de doorgaande weg in Broekhem toont weer eens aan dat verkeersdeelnemers en bewoners van deze straat buitengewoon grote risico’s lopen.Een ingezonden brief in de regionale kranten van woensdag 3 juni door een schoolbrigadier geeft naar onze mening heel nauwkeurig aan, aan welke gevaren vooral fietsers en voetgangers blootgesteld worden, in het bijzonder de leerlingen van de Broekhemse scholen.
In dit verband zouden we graag schriftelijk antwoord willen krijgen op de volgende vragen.
1. Heeft het bedoelde verkeersongeval bij uw College geleid tot een hernieuwde aandacht voor de verkeersveiligheid op het bedoelde wegvak?
2. Bent u het met ons eens dat aanvullende maatregelen op korte termijn uiterst noodzakelijk zijn?Te denken valt hier aan:
• Een inhaalverbod
• Snelheidsbeperkende maatregelen
• Beperking van de parkeermogelijkheden om voor meer overzicht te zorgen voor met name fietsers
• Het plaatsen van verkeerslichten bij de oversteekplaats
3. Is het College er zich van bewust dat de aanwezigheid van twee basisscholen en een school voor voortgezet onderwijs in de onmiddellijke nabijheid een extra verantwoordelijkheid betekent voor de verkeersveiligheid?
4. Zal het College bij te nemen maatregelen zich terdege laten adviseren door gebruikers en alle instanties die hiervoor in aanmerking komen?
De PvdA / D’66 fractie nodigt het College uit aan deze onveilige situatie de allerhoogste prioriteit te geven.

We gaan er dan ook van uit dat wij op zeer korte termijn over de te nemen stappen worden geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten, namens de fractie PvdA/D’66
J.Simons
Geulpark 17
6301 ZN Valkenburg aan de Geul
jha.simons@hetnet.nl

← Vorig bericht

Poolbiljarters eindigden tweede.

Lokale politiek verdeeld over Curfsbrug.

Volgend bericht →