Raad schept precedentwerking voor de toekomst.Een ingediende motie van de SP om gemeentelijke financiën ter beschikking te stellen om reparaties aan het plafond van het Gemeenschapshuis ’t Geboew te betalen, heeft met 10 tegen 6 stemmen de eindstreep gehaald.

Tijdens de maandagavond gehouden raadsvergadering schaarden CDA, VVD, PPGV, PvdA zich achter indiener SP om € 10.000,= uit de gemeentelijke reserves te halen. De reparaties aan het plafond van het gebouw zijn al uitgevoerd maar het stichtingsbestuur heeft geen geld meer om de rekening te betalen. Er is een beroep gedaan op de politiek. En dat is gelukt.

"Deze gebreken vormden een gevaar en zouden een ongezonde situatie tot gevolg hebben. Sluiting van het gebouw is onacceptabel voor de gemeenschap", betoogde Peter Visser.

De indieners van de motie vonden dit bijzondere redenen om, ondanks de financiële situatie van de gemeente, toch maximaal € 10.000,= ervoor uit te trekken. Vóór 1 januari a.s. moet het geld overgemaakt zijn aan het stichtingsbestuur.

Tijdens de beraadslagingen vond D66 dat er precedentwerking van uitgaat. "Wat doen we als een ander gemeenschapshuis aan de bel trekt en ook om subsidie komt vragen?", aldus Lloyd Wagemans."Wij overrulen daaarmee de bezwarencommissie". Daar kon Roel Schurgers, raadslid Algemeen Belang, in meegaan. "Het stichtingsbestuur moet niet bepalen wat veilig en onveilig is. Ik kan niet leven met deze motie. Ik spreek op persoonlijke titel. Ik doe toch niet mee aan de a.s. verkiezingen". Wim Weerts, ook AB, is ook van mening dat de politiek de bezwarencommissie (die het bezwaar van het stichtingsbestuur heeft afgewezen in een eerder stadium, red.) niet moet overrulen. "Daarom doe ik niet mee aan de stemming over deze motie", zei Weerts.

Wethouder Bert Dauven hield de raad voor dat bij nieuwe kwesties de raad ook positief zal moeten beslissen, ongeacht de financiële consequenties". Math. Knubben (CDA) diende hem van repliek: "de raad maakt hier een uitzonderingskwestie van. Dus nieuwe kwesties komen ter bespreking terug in de raad".

Daarna volgde de hoofdelijke stemming over de ingediende motie:

VVD:
Silvertand: tegen
Vermeer: voor

Algemeen Belang:
Bemelmans: voor, "ondanks feitelijke onwaarheden in de motie".
Schurgers: tegen
Cobben: tegen
Duyzings: voor
Römling: tegen
Hardij: tegen

PPGV:
Kleijnen: voor
Fulmer: voor

CDA:
Blom: voor
Knubben: voor
Verheggen: voor

PvdA:
Aussems: voor

SP:
Visser: voor

D66:
Wagemans: tegen

Voor 10
Tegen 6
Onthouding: 1 waarmee de motie is aangenomen.