Ook buget voor verkeersarrangement Broekhem.De gemeenteraad is maandagavond akkoord gegaan met de financiële dekking voor de realisatie van de afrit van de A79 bij de Beekstraat in Broekhem. Enkele fracties, AB, CDA en PPGV, vroegen om budget vrij te maken voor een verkeersarrangement.

Wethouder Kleijnen zegde de raad toe hiervoor € 14.000,= gereserveerd te hebben. "We beginnen op 21 jan. a.s. met het overleg tussen gemeente, ROVL, een werkgroep uit Broekhem en Platform Broekhem om een inventarisatie te maken van alle knelpunten", aldus de verkeerswethouder.

"De afrit zal er komen zoals overeengekomen is met de Provincie. In de afspraak met de Provincie staat te lezen "dat de afrit met zo weinig mogelijk overlast gerealiseerd moet worden". En aan die voorwaarde gaan we voldoen", beloofde Kleijnen.

Met de suggestie van Charles van Melsen (AB) voor het aanleggen van een goederenoverslag gaat Kleijnen ook aan de slag. "Het voorstel tot het creëren van een soort van goederenoverslag centrum, zoals ook in het Centrumplan is meegenomen, zal bekeken worden", beloofde Kleijnen.

De kosten voor de afrit bedragen € 2,5 miljoen.