Raad akkoord met uitbreiding openbare school Broekhem

Voorpagina » Nieuws » Raad akkoord met uitbreiding openbare school Broekhem

De gemeenteraad ging maandagavond akkoord met de verstrekking van een voorlopig krediet van € 622.164,-  voor uitbreiding van de openbare school met twee klaslokalen, € 25.550,- voor leerpakket en meubilair en € 10.000,- voor het bouwrijp maken van de grond. Bovendien worden 175 m2 grond gratis ter beschikking gesteld voor deze uitbreiding.

OBS Broekhem

Er was stof tot discussie bij het punt in het voorstel, dat “indien uit gewijzigde omstandigheden en feiten blijkt dat herziening van het voorlopige krediet noodzakelijk is, dan zal het college een besluit hiertoe nemen.” Math.Knubben (CDA) vond dit niet acceptabel, omdat de raad en niet het college beslist over besteding van gemeentegelden en verzocht daarom dit punt te schrappen.

Na een korte schorsing van de vergadering merkte wethouder Remy Meijers op dat een te volgen procedure met terugkoppeling naar de raad bij kredietoverschrijding dusdanig veel tijd in beslag zou kan nemen, dat de oplevering per 1 september 2022 misschien niet gehaald wordt. Bovendien verwachtte hij, bij stijgende bouwprijzen, wellicht een overschrijding met € 200.000,-.

Ofschoon de andere partijen (AB, VSP, PGP, VVD) met enige schroom toch met het voorstel konden instemmen, werd het een principekwestie voor het CDA en diende deze partij een amendement in om dit voorstel uit de brief te schrappen. De overige partijen (AB,VSP,PGP,VVD) gingen hierin niet mee en dus werd het voorstel in meerderheid aangenomen.

← Vorig bericht

Kunst van Jo Havenith bij Burgemeester Quicx in Houthem

Fons Pieters is 50 jaar organist en viert dit zondag

Volgend bericht →