Raad geeft toch € 10.000,= voor restauratie.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Raad geeft toch € 10.000,= voor restauratie.

Van het Ljubljanamonument aan het Schin op Geulse Kerkplein.De coalitiepartijen CDA – Algemeen Belang – PvdA en D66 geven de Stichting Ljubljanamonument in Schin op Geul toch de gevraagde € 10.000,= subsidie. Dit bedrag is noodzakelijk om tot grootschalig, noodzakelijk onderhoud van het monument te komen.

Al snel tijdens de behandeling van het raadsvoorstel as duidelijk dat alle partijen voor het volledige bedrag zouden kiezen. Daar was een meerderheid voor. Toch waren er nog kritische geluiden te horen.

Jef Kleijnen (PPGV) riep de andere fracties op om het volledige bedrag te sponsoren. Daarbij zei hij tevens dat het tijd wordt dat deze gemeente een monumentenbeleid gaat uitwerken. "Het Maternuspoortje staat zowat op instorten en daar is geen geld voor?", aldus Kleijnen.

Peter Visser van de SP-fractie vond dat de gemeente het groot onderhoud voor haar rekening dient te nemen.
Hub Aussems (PvdA) sprak namens de gehele coalitie (AB, CDA, D66 en PvdA): "50% steun is niet voldoende. Ik verzoek het college om z.s.m. in overleg te treden met het Stichtingsbestuur om het moment en de gronden over te dragen aan de gemeente. Dan kan stichting het reguliere onderhoud verzorgen en het monument kan bewaard blijven voor de toekomst", aldus Aussems.
Ook de VVD-fractie, met als woordvoerder Gerti Silverentand, was voor de subsidie. De VVD vindt € 5000,= subsidie goed en wil de resterende € 5000,= uit de begroting onderhoud halen.
Wethouder Bert Dauven (Algemeen Belang) vindt het voorstel van de coalitie niets met zelfsturing te maken heeft terwijl dit juist een zelfsturingsvoorstel ‘avant la lettre’ is. Dauven vindt dat er geen sprake mag zijn van overname. in een acte uit 1991 staat dat alleen bij nalatigheid teruggave geregeld kan worden. Bij vervreemding moet een symbolisch bedrag teruggestort worden. De wethouder is voor € 9000,= subsidie, echter geen overname!
Doordat Dauven te kennen gaf voor meer subsidie "in te zijn", stelde Wim Weerts (ook AB) voor om dan maar de volledige subsidie aanvraag van € 10000,= toe te kennen en geen € 9000,=. Daar konden de overige partijen zich in vinden.
Dauven gaat in de loop van dit jaar toch overleg voeren met de Ljubljana Stichting om over de toekomst te praten zodat onderhoud en beheer gegarandeerd blijft.
AB-er Jo Römling is bang dat dit voorstel een precedent werking zal hebben. Daarom stemde hij tegen het voorstel.

Foto Hein Reuters, Tv Valkenburg © 2013

← Vorig bericht

Uitzending gemist?

Francesco Moser lost startschot in Maastricht.

Volgend bericht →