Raad in meerderheid akkoord plan 'Vestingstad'.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Raad in meerderheid akkoord plan 'Vestingstad'.

“Komen er gaandeweg problemen, overleggen we met de provindie”, aldus Eurlings.Burgemeester Eurlings wendde al zijn overredingskracht aan om de raadsleden Aussems (PvdA), Fulmer (PPGV) en Visser (SP) te informeren over het totaalplan ‘Vestingstad Valkenburg", waarbij de provincie 2 1/2 miljoen euro subsidieert om de Geulpoort te bouwen, de Grendelpoort te restaureren en voor de aanleg van de Stadsgracht.

De PvdA en de SP willen de onderdelen uit dit totaalplan apart behandelen en uitvoeren. "Dat kan niet", zei Eurlings. "De voorwaarden van de provincie houden dit tegen. Het moet als een integraal plan gezien worden dat gesubsidieerd wordt. Doet u dat niet, dan vervalt de subsidie".
"Indien er tijdens de uitvoering grote problemen zouden ontstaan die niet voorzien waren, dan kunnen we overleggen met de provincie en de zaak dan bekijken. Nu moet u als raad besluiten en visie tonen". Dat was voor Corry Fulmer (PPGV) voldoende om voor te stemmen. Aussems (PvdA) wilde nog weten of Eurlings de originele plannen persoonlijk had aangepast?

"Dat is niet het geval geweest. We hebben met de subliem samengestelde adviesgroep overlegd met dit als resultaat", zo verdedigde Eurlings zich. Daarop stemde PvdA ook voor. Alleen SP bleef tegen het gepresenteerde totaalplan.
Pikante details uit de discussie over dit onderwerp:
Een opmerking van Peter Visser (SP). Hij stelde dat de Geulpoort op dezelfde Geuloever gebouwd zou worden als hotel Croix de Bourgogne. Dat is een misvatting van de eerste orde. Op vele afbeeldingen is overduidelijk te zien dat hotel Croix – indien het herbouwd wordt – aan de noordelijke oever zal verrijzen, terwijl de Geulpoort op de zuidelijke kant gebouwd wordt.

Math. Knubben van het CDA gaf een ‘zure felicitatie’ aan het adres van Aussems. In zijn ogen stelde coalitiepartner PvdA teleur door zich zeer kritisch op te stellen tegenover de plannen waarvoor ze zelf in juni 2009 voorstemden. “In 2009 waren de plannen anders geformuleerd”, aldus Aussems. “Wij moeten nu voor een ander, inhoudelijk voorstel stemmen”, was zijn weerwoord.
Reacties overige politiek fracties:
VVD-voorman Jan Vermeer sprak historische woorden: “Vanavond herschrijven wij hier de geschiedenis van Valkenburg door dit voorstel aan te nemen”. Vermeer sneerde PvdA met de opmerking: “als je dit voorstel blokkeert, na vier jaar discussiëren, vallen mij de schoenen uit. Nu moeten wij visie tonen en besluiten”.

D66-er Wagemans vindt dat er met dit plan een sterke economische en toeristische basis gelegd wordt voor Valkenburg.

SP vindt dat er geen draagkracht binnen de bevolking is voor herbouw Geulpoort en aanleg Stadsgracht. “Door de verdubbeling van de kosten stemmen wij tegen”, motiveerde Visser zijn besluit.

Coalitiepartijen CDA en Algemeen Belang zijn beiden verheugd over het bereikte resultaat en de binnengehaald majeure subsidie.

De gemeenteraad stemde met 16 voor en een stem tegen voor het voorstel “Vestingstad Valkenburg”.

← Vorig bericht

Horecaondernemers gewaarschuwd voor overtreding sluitingsuur.

Wielervrung Sjtröch winnen schiettoernooi.

Volgend bericht →