Raad is bezorgd over voortgang Centrumplan.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Raad is bezorgd over voortgang Centrumplan.

“De Geulpoort is geen sluitpost, maar een sluitstuk”.Enkele fractievoorzitters uitten in de begrotingsbehandeling van afgelopen dinsdag hun zorgen over de voortgang van het Centrumplan. Zij zien vooral financiële problemen, omdat steeds maar weer plannen om de winkels te verhuizen worden uitgesteld. Het niet op schema liggen van de uitvoering van het Centrumplan baart partijen zorgen.
Geulpoort, hotel Croix de Bourgogne, de parkeergarage en het nieuwe winkelcentrum komen maar niet van de grond. "Ook financieel schort het", zeggen fractievoorzitters. De verkoop van de grond op de kop Cauberg wil maar niet vlotten. Zo ook de verkoop van enkele aangekochte panden. De steeds maar verschuivende datum van de verhuizing van de winkels naar het Berkelplein baart de VVD zorgen. De liberalen roepen de andere fracties op zich voor te bereiden op een ander verloop dan gewenst.
SP vindt de PR rond de verkoop van de appartementen boven de parkeergarage slecht. Zij verwijst naar de manier van aanpak voor het project Diepengaede op de voormalige grond van de Geulhal. Visser (SP) vindt dat de bouw van de Geulpoort geen prioriteit heeft. Hij wil zelfs de Geulpoort helemaal uit de plannen schrappen.
In zijn antwoord op vragen uit de raad liet burgemeester Eurlings duidelijk merken het oneens met de raad te zijn. Bedenk dat indien u nu voor de keuze staat om zo’n project te beginnen U er niet voor zou kiezen! We liggen op koers en gaan het project afmaken. Dat is onlangs in de commissie ABA nog aan U verteld door Erwin Verkooijen van de stuurgroep Hart van Valkenburg. Binnen drie weken is er weer overleg tussen gemeente en projectontwikkelaar Hurks. Dan ‘zetten we de klokken weer gelijk’. Er zijn nog twee problemen: de in de ondergrond gevonden silex en de ontbinding van het huurcontract van Blokker", aldus Eurlings.
Over de kritiek in de gemeenteraad dat er zoveel geld wordt uitgetrokken voor de bouw van een poort, wuift Eurlings weg. “De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan vast inclusief de bouw hotel Croix de Bourgogne. Voor de renovatie van Boslust is 35 miljoen euro uitgetrokken. Een majeure investering. Er zijn ontwikkelingen bij beide projecten", meldde Eurlings maar kon dit verder niet preciezeren.
"De Geulpoort is een onderdeel van deze plannen. Deze zal gebouwd worden met subsidie van gemeente en de provincie Limburg. De raad heeft zich wel duidelijk uitgesproken over de volgorde van werkzaamheden: eerste het winkelcentrum en dan pas de bouw van de Geulpoort. Binnenkort wordt de raad uitgenodigd om de recentste tekeningen van deze Geulpoort in te zien. Enkele weken geleden is een commissie op werkbezoek geweest in enkele Duitse steden om historische poorten te bestuderen.
Eurlings motto is: "De Geulpoort is geen sluitpost, maar een sluitstuk”.

Afbeelding AW architecten © 2012

← Vorig bericht

Raad draait Museum en Theater duimschroeven aan.

Stevige aanpak overtredingen bij horeca.

Volgend bericht →