Raad krijgt recente informatie over centrumplan.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Raad krijgt recente informatie over centrumplan.

Bouw nieuw winkelcentrum start begin 2012. Ook historisch centrum wordt gerenoveerd."Rechtsaffer"
Door het uitvoeren van een ‘second opinion’ op het reeds eerder gedane onderzoek van Plangroep Heggen/Movares is gebleken dat het mogelijk is om de "rechtsaffer" vanuit de Reinaldstraat te realiseren.

De raadsinformatie maakt duidelijk dat dit ten koste gaat van de uitstraling van de Reinaldstraat. De verkeersfunctie wordt dominanter en er zal extra grondaankoop nodig zijn ter plaatse van het pand Gigase. De grondverwing is nog niet gestart.

Verwerving panden
Er is inmiddels nagenoeg overeenstemming bereikt over de aankoop van het pand van de gebroeders Geurts. Over de abenodigde ankoop voor de toerit van de parkeergarage en voor aankoop van de bovenwoningen Philips en Blokker lopen nog steeds gesprekken. De aankoop van de extra parkeerplaatsen wordt binnenkort officieel afgerond.
In sept. en okt. volgen Europese aanbestedingen voor de openbare ruimten in de Reinaldstraat, het historisch centrum en in het nieuwe winkelcentrum.

Tijdelijk winkelcentrum Berkelplein
Naar aanleiding van opmerkingen en suggesties van bewoners uit de omgeving Berkelplein is het plan aangepast. Het gebruik van de rolschaatsbaan stuitte op veel weerstand van de Stichting Jeugdbeweging Valkenburg.

Parkeren
Het Walramplein wordt aangepast voor extra parkeerplaatsen. De brede middenweg in het plein kan smaller worden, het milieuperron kan op een andere plek gesitueerd worden en een rij bomen kan plaatsmaken voor vele parkeerplaatsen. Verder is de busparkeerplaats op het Berkelplein in het voorstel gewijzigd in alleen een in- en uitstapplaats voor toeristenbussen.

Financiën
De prognose is nog steeds dat het centrumplan met een negatief plansaldo van € 1,1 miljoen gesloten wordt. Maar dit kan omgezet worden in een batig saldo indien de Europese aanbestedingen gunstig uitvallen.

Reactie raad
De meerderheid van de politieke partijen in de gemeenteraad waren positief gestemd over de wijze van communiceren in dit stadium van het centrumplan. Zelfs SP moest dit ruiterlijk toegeven. Jo Simons (PvdA/D66) vond, ondanks het positieve verhaal, dat veel zaken net niet af zijn. SP, VVD en PPGV stelden vragen over het busparkeren langs het Berkelplein. Vanwege ondernemerswensen worden niet alle busparkeerplaatsen opgeheven. Er blijven twee plaatsen bestaan. Er zijn alternatieven op de kop Cauberg en langs de Burg. Henssingel.

Foto archief Tv Valkenburg

KLIK HIER om de raadinformatienota te lezen
← Vorig bericht

Ontwerpbesluit tijdelijke winkels Berkelplein.

HV Iason is klaar voor een nieuwe start.

Volgend bericht →