Raad neemt begroting 2009 aan

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Raad neemt begroting 2009 aan

Na 8 uur vergaderenZeventien raadsleden vergaderden dinsdag van 9 uur ’s morgens tot even over
17 uur over de begroting 2009 tot en met 2012. Na enkele schorsingen voor nader beraad, heeft men de begroting aangenomen met 14 voor en 3 tegenstemmers.
De drie raadsleden die tegenstemden waren VVD-er Westerhof en de fractie Transperant met de raadsleden Blom en Weekers. De overige fracties in de raad stemden in.
De meeste raadsfacties waren tevreden met het voorgelegde cijfermateriaal. De begroting voor de komende jaren laat
een positief saldo zien. Alleen in het laatste planjaar – 2012 – is er een tekort.
De cijfers:
2009 overschot € 13.160,=
2010 overschot € 105.809,=
2011 overschot € 75.411,=
2012 tekort € 58.502,=.

← Vorig bericht

De gemeente overvalt omwonenden met krantenartikelen

Walram speelt twee wedstrijden zonder publiek

Volgend bericht →