Raad neemt Centrumplan aan.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Raad neemt Centrumplan aan.

Met 14 stemmen voor en twee tegen.De Valkenburgse gemeenteraad heeft dinsdagavond ingestemd met het Centrumplan.Met 14 voor- en 2 tegenstemmers haalde het plan de eindstreep. Vanaf nu worden de plannen verder uitgewerkt en verdiept. Overleg speelt daarbij een grote rol.
Dat was overigens het grootste minpunt dat de raadsfracties aandroegen. “Met het vorderen van de Centrumplannen namen de protesten toe”, zei raadslid Simons (PvdA/D66). Burgemeester Eurlings lanceerde middels communicatiedeskundige Christine Witteman een communicatieplan voor de nabije toekomst.
“De kracht van dit plan is om verbindingen te leggen, geen tegenstellingen. Daar zetten wij nu op in”, aldus Eurlings. Over het afsluiten c.q. half open houden van de Berkelpoort bleek breed draagvlak te zijn in de raad. Over de Geulpoort lagen PvdA/D66 en VVD dwars. Uiteindelijk hebben beide fracties wel voor gestemd.
Alleen de fractie Transperant stemde tegen het Centrumplan. Weekers en Blom vonden dat ‘het College naar de uitkomst toegewerkt heeft. Wij plaatsen vraagtekens bij het financiële huishoudboekje van de gemeente”. Ook de in- en uitrit van de parkeergarage bleek – achteraf – geen problemen op te leveren. Er werd gekozen voor variant 3:in- en uitrit in de St.Pieterstraat.
Over de in- en uitrit varianten gaf het College deze week extern bureau ‘DHV’ opdracht haar licht te laten schijnen. DHV concludeerde dat variant 3 hun voorkeur genoot. Met aandacht voor de fietsers en verkeersregeling via stoplicht(en). Eurlings liet zijn hart spreken aan het einde van de vergadering. “Mijn hart zegt dat u voor dit plan moet stemmen. Toon Valkenburg dat u hart voor haar heeft. Beken vandaag kleur”.
En dat gebeurde.
Foto’s Fons Winteraeken, Tv Valkenburg© 2009

← Vorig bericht

Eigen Weg Curfs gaat tijdelijk open.

Discussies rond bouw Geulpoort.

Volgend bericht →