Raad staat lijnrecht tegenover wethouder.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Raad staat lijnrecht tegenover wethouder.

Nieuw overleg tussen gemeente en besturen gemeenschapshuizen.De resultaten van een onderzoek naar de uitbreiding van exploitatiemogelijkheden van de gemeenschapshuizen in de kernen is door de commissie CSWO van tafel geveegd. "Te mager", "douceurtje geven?" en gemeenschapshuizen moeten hun broek zelf ophouden", waren gehoorde kreten uit de commissie.
Fracties hadden kritiek op het rapport van student Wouter Verstraete. "Deze mogelijkheden zouden wij zelf ook nog kunnen bedenken." Wethouder Dauven (AB) zei "zwaar teleurgesteld`te zijn.

"Alle gemeenschapshuizen worden gerund door vrijwilligers. Nu verkeren deze huizen in moeilijkheden en u laat hen in de kou staan. Als de huizen kopje onder gaan heeft de gemeente een probleem. We moeten nu iets voor hun doen", was Dauven’s pleidooi.

Fractie AB steunde, als enige, het voorstel van haar wethouder. PvdA/D66-er Jo Simons verduidelijkte het standpunt van alle partijen. "Het exploitatieprobleem wordt door dit magere voorstel niet opgelost".

Om toch tot een vergelijk te komen stelde wethouder Dauven voor om het voorstel in te trekken. Hij gaat met de besturen van alle gemeenschapshuizen verder overleggen over creatieve oplossingen om tot een sluitende exploitatie te komen.

Dit overleg zal via het zelfsturingsoverleg in de kernen tot een oplossing dienen te komen. Dauven kreeg wel instemming van de commissie om het project HuisKamer voor senioren op te starten.

← Vorig bericht

Raad steunt renovatieplan Grendelpoort.

Veiling kunstwerken in Klimmen.

Volgend bericht →