Raad stemt in met krediet herstel constructiefouten Mytylschool

Voorpagina » Nieuws » Raad stemt in met krediet herstel constructiefouten Mytylschool

Tijdens de raadsvergadering van maandag 13 februari werd opnieuw uitgebreid gesproken over de kredietverlening van 185.705 euro voor het herstel van de constructiefouten aan het gebouw van Mytylschool Encanto in Houthem. Op 23 januari 2023 was dit ook al gebeurd in de vergadering van de commissie Sociaal Domein.

Tijdens de stemming over het voorstel tot het verlenen van het krediet gingen alle fracties ermee akkoord. Het CDA deed dit met een stemverklaring. “Gelet op alles wat er is gebeurd verklaren wij artikel 5 van toepassing. Dit betekent dat we het door de vingers zien,” aldus Jef Pluijmen.

Voordat de stemming plaatsvond, waren er door diverse fracties kritische vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Deze gingen o.a. over de verantwoordelijkheid van de aannemer, het feit dat de constructiefouten pas jaren later waren ontdekt  en het gegeven dat de kredietverstrekking niet aan de raad ter goedkeuring was voorgelegd. De wijze waarop het proces had plaatsgevonden werd niet door iedereen als gelukkig bestempeld. Na uitleg door wethouder Kevin Rouwette en burgemeester Daan Prevoo werd het voorstel in stemming gebracht en aangenomen.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Besluit aanstellen subsidiejager opnieuw uitgesteld

Zeven wielerploegen krijgen wildcard voor Goldrace

Volgend bericht →