Raad verstrekt aan Enexis 1 miljoen euro

|
, , ,

De gemeente Valkenburg aan de Geul verstrekt netbeheerder Enexis een lening van ruim 1 miljoen euro om het energienetwerk uit te breiden. Dat is vorige week maandag tijdens de Kadernota vergadering besloten.

Ondertekening contract Enexis. Foto gemeente

Publieke taak
“Met de versterking van het eigen vermogen van Enexis voert de gemeente haar publieke taak uit als aandeelhouder van Enexis. Het gewenst beleid is het verstrekken van de gevraagde lening conform de voorgestelde condities. Hiermee leveren wij tevens een bijdrage in het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord en daarmee het duurzaamheidsbeleid”, aldus een passage uit de brief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De gemeente ontvangt een jaarlijkse 2% rente over het bedrag.

Investering in schone energie
Naar rato van het aandelenbezit van de gemeente wordt concreet gevraagd om een bedrag van
€ 1.041.707. Enexis moet de komende tien jaar ongeveer 1,9 miljard euro investeren om voldoende capaciteit te hebben voor het toenemende aanbod van wind- en zonne-energie. Ook is er extra capaciteit nodig voor laadpalen voor elektrische auto’s en gasloze woningen. Om deze investering te realiseren vraagt Enexis haar aandeelhouders een lening van in totaal 500 miljoen euro. De gemeente Valkenburg aan de Geul is één van deze aandeelhouders.

VSP stemde als enige tegen

Niet de gehele gemeenteraad stemde voor het collegevoorstel. De VSP-fractie stemde tegen. Gertie Silverentand verwoordde het zo: “Vanwege de onzekere, financiele tijd heeft de VSP-fractie moeite met het verstrekken van deze lening. Deze gaat jaarlijks structureel € 20.000,- aan rente opleveren. Maar hier is nog steeds geen duidelijkheid over”, aldus het raadslid in een korte verklaring. “Het gaat om een voorzichtige schatting van € 20.000,-. Er zou meer duidelijkheid voor de begrotingsvergadering komen, maar kwam maar niet. Daarom vind de VSP dat 1 miljoen euro vrijmaken in deze tijd te onzeker is.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Nieuwe noodverordening per 15 juli 2020

Rolstoeler in Geul door uitwijken groepje fietsers in Betsy Perklaan

Volgend bericht →