Opmerkelijk bericht in de Staatscourant van maandag 13 november 2017. In de advertentie voor de werving voor een nieuwe burgemeester voor Valkenburg aan de Geul lezen we dat de gemeenteraad zittend waarnemend-burgemeester uitdrukkelijk gevraagd heeft om te solliciteren.
Dit is de letterlijke tekst die sinds maandag 13 november is opgenomen in de Staatscourant.
—–
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/vin de gemeente Valkenburg aan de Geul (circa 16.400 inwoners), vacant per 1 juli 2016.
De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 7.348,73 bruto per maand.De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Limburg (tel. 043-3897017 of via internet worden gedownload: www.limburg.nl/bestuur/commissaris_van_de_koning_gouverneur/benoemingen_van_burgemeesters.

De gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul heeft de huidige waarnemend burgemeester uitdrukkelijk verzocht te solliciteren naar het ambt van burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul.
Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst. Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen.
Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk” worden gemeld.Sollicitaties moeten vóór 4 december 2017 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Limburg.
———–
Begin volgend jaar zou bekend gemaakt kunnen worden wie de nieuwe burgemeester van Valkenburg aan de Geul wordt. En of het inderdaad dr. Jan Schrijen zal zijn.