Raad wil subsidiestop voor Museum herstellen.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Raad wil subsidiestop voor Museum herstellen.

Alle verenigingen en stichting worden met 10% gekort op hun subsidie.De voltallige gemeenteraad wil het voornemen van het gemeentebestuur om de subsidie voor het Museum van Valkenburg na 2014 te beëindigen, ongedaan maken. Een meerderheid van de fracties wacht eerst vol spanning de evaluatie van het Museum af die enkele jaren geleden is afgesproken.
Mocht die evaluatiebeoordeling gunstig uitvallen dan willen de fracties geld voor het Museum na 2014 vrijmaken. Er is al afgesproken dat de hoogte voor de nieuwe subsidie in ieder geval 10% minder zal uitvallen. Deze bezuinigingsmaatregel geldt voor alle verenigingen vanaf 2014.

Dit voornemen zal tijdens de komende begrotingsbehandelingen op dinsdag 13 november a.s. formeel besloten worden.

Foto archief tv valkenburg

← Vorig bericht

Scholen Broekhem en Valkenburg-c gaan samen.

Vrijwilligersdag in Valkenburg aan de Geul.

Volgend bericht →