Raad zoekt nieuwe burgemeester waarmee het "klikt"

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Raad zoekt nieuwe burgemeester waarmee het "klikt"

Gouverneur Léon Frissen nam deel aan de beraadslagingen tijdens deze ingelaste RaadsvergaderingDe Valkenburgse gemeenteraad is op zoek naar een nieuwe burgemeester die “meer als ondernemer dan als burgervader dient op te treden, maar we zoeken ook een burgemeester waarmee het “klikt met de Raad”.
Dat waren de opvallendste typeringen in de profielschets die Elke de Vries (SP) namens de coalitie uitsprak. Er zijn ook enkele persoonlijke eisen opgesteld.
De sollicitant dient tussen de 40 – 50 jaar te zijn en deze functie niet als eindstation te zien. De Raad wil dat de nieuwe burgemeester twee termijnen (max. 12 jaar) in Valkenburg aan de Geul blijft, een academisch denk- en werkniveau heeft, goede beheersing van minstens twee vreemde talen (Frans, Duits, Engels) moet hebben en respect voor het dialect dient te hebben. Hij of zij moet op zakelijke, inspirerende en creatieve wijze leiding geven en dient dicht bij de bevolking te staan. Nevenfuncties welke niet direct met het ambt van burgemeester te maken hebben, dienen achterwege te blijven. De politieke kleur en het geslacht zijn ondergeschikt bij de keuze. Een christelijke levensovertuiging verdient de voorkeur.
Gouverneur Léon Frissen had enkele kritische vragen na het openbaar maken van de profielschets. “U vraagt nogal wat” was zijn eerste reactie, doelend op
het pakket van eisen. “Waar kiest u voor?”
“Gaat u voor een burgemeester die het toerisme/recreatie bevordert of voor een kandidaat die voor leefbare kernen gaat”?
CDA fractievoorzitter Huntjens klapte uit de school en liet duidelijk merken dat de raad niet gaat “voor een jonge hond maar voor iemand met ervaring en kwaliteit”.
De vertrouwenscommissie die met de sollicitanten gesprekken voert, bestaat uit Elke de Vries (SP), Nicolle Ubaghs (AB), Roger Huntjens (CDA) en Ed Sprokkel (PvdA/D66) en Fabienne Leenders-Habets (TP) als toegevoegd lid vanuit het college van B&W.

← Vorig bericht

SEC jeugd sluit jaar super af

Valkenburg aan de Geul uitgeroepen tot sportgemeente van 2006

Volgend bericht →