Raadgevend referendum op 21 maart 2018

|
, , ,

Naast de verkiezing voor een nieuwe gemeenteraad op woensdag 21 maart 2018, kunt u diezelfde dag een stem uitbrengen voor een raadgevend referendum over de ‘Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten’. Ook wel de ‘Sleepwet’ of ‘Aftapwet’ genoemd.
De Referendumcommissie heeft bepaald dat het referendum over de invoering van de ‘Sleepwet’ op 21 maart 2018 zal plaatsvinden. De Kiesraad gaf eerder al aan dat altijd het uitgangspunt is dat referenda gecombineerd worden met ‘gewone’ verkiezingen; dit uitgangspunt volgt uit de Wet raadgevend referendum, die voorschrijft dat een referendum dient samen te vallen met de dag waarop reguliere verkiezingen plaatsvinden.
De vraag die op het stembiljet komt te staan, luidt als volgt: ‘Bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?’
Waar gaat de wet over?
De Wiv 2017 is een update van bestaande wetgeving. De nieuwe wet staat de AIVD toe ongericht internet- en telefoonverkeer af te tappen. Momenteel mag de inlichtingendienst alleen gericht te werk gaan. Dat wil zeggen dat alleen een specifiek e-mailadres, internetadres of telefoonnummer mag worden afgeluisterd. De nieuwe wet staat toe dat bijvoorbeeld alle verkeer van een bepaalde wijk afgetapt mag worden. De aldus verzamelde data mag drie jaar worden bewaard. Tegenstanders zijn bang dat op deze manier heel veel gegevens van onschuldige burgers worden binnengehaald. Vandaar de vergelijking met het sleepnet uit de visserij en de benaming ‘sleepwet’.

← Vorig bericht

Kerstconcert in Gerlachuskerk Houthem

Jacht op illegaal downloaden begint

Volgend bericht →