Raadsconferentie over de centrumplannen

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Raadsconferentie over de centrumplannen

Openbare vergadering op 2 dec a.s.Het Valkenburgse gemeentebestuur heeft op dinsdagavond 2 december a.s. vanaf 18.00 uur een raadsconferentie gepland over de nieuwe centrumplannen.
Alle raadsfracties en geïnteresseerden krijgen van stadsarchitect drs. Wiel Arets uitleg over de plannen. Arets geeft uitleg en toont beelden die
een duidelijker beeld geven van alle voorgenomen aanpassingen in het centrum.
In het voorjaar van 2009 wordt gestart met de reconstructie van de Wilhelminalaan. Deze aanpassing geldt als voorbeeld voor het gehele centrumplan. “Inwoners kunnen met eigen ogen zien welke materiaalkeuze gemaakt is” aldus Jef Kleijnen.
“Daarna willen we het winkelgebied renoveren, het Geuleiland (Th.Dorrenplein en omstreken) en het aanhalen van de groene vleugels” volgens Eurlings.
Burgemeester Martin Eurlings is ervan overtuigd dat “we langzaam naar het einde gaan van de plannenmakerij. Er komt perspectief voor het centrumplan” zegt hij.
Het Stationsplein en omgeving zal pas in het begin van 2009 aangepast worden. Op het plein wordt vooralsnog geen wachthuisje voor reizigers geplaatst. Dat was een wens van de SP-fractie.

← Vorig bericht

Ondernemers en gemeente maken samen het centrum schoon

De eerste gekozen junior burgemeester van Valkenburg a/d Geul

Volgend bericht →