Raadslidwisseling bij Transperant

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Raadslidwisseling bij Transperant

Raymond Leenders vertrekt, Marc Habets komt

Zoals u weet zal Raymond Leenders zich als raadslid terugtrekken uit de gemeenteraad van Valkenburg a/d Geul. Daar wij voorafgaand aan de verkiezingen hebben afgesproken, dat we de wettelijk goedgekeurde “lijstvolgorde” zullen hanteren, heeft het partijbestuur vervolgens de kandidaten van de TRANSPeRANT-verkiezingslijst één voor één benaderd inzake een mogelijke opvolging. Op grond van persoonlijke afwegingen heeft elke kandidaat aangegeven of hij/zij wel of niet als raadslid benoemd wenste te worden. De lijst aflopend, hebben de kandidaten om uiteenlopende redenen aangegeven een raadslidmaatschap niet te kunnen combineren met hun huidige werkzaamheden en tijdbestedingen. Derhalve heeft het bestuur half oktober de vraag aan onze “lijstduwer” Marc Habets voorgelegd

Marc heeft er een tijdje over nagedacht en na afweging van zaken besloten om het raadlidmaatschap te aanvaarden. Op 11 december 2006 19.00 uur zal Marc in de raadsvergadering worden geïnstalleerd als raadslid van de gemeente Valkenburg a/d Geul namens TRANSPeRANT.

De fractie heeft in onderling overleg en na terugkoppeling met het bestuur besloten, dat Marc de commissies en taken van Raymond 1 : 1 zal overnemen. Dit houdt het volgende in:

Raadscommissie: CSWO Raadslid: Jacques Blom Burgerraadslid: Laurens Loozen

Raadscommissie: EFT Raadslid: Jacques Blom Burgerraadslid: Theo Wassenburg

Raadscommissie: SOB Raadslid: Marc Habets Burgerraadslid: Louis Kuijpers

Raadscommissie: ABA Raadslid: Marc Habets Burgerraadslid: n.v.t.

Technisch voorzitter Raadscommissie ABA: Jacques Blom

Daar conform de verordening van de gemeente Valkenburg a/d Geul het fractievoorzitterschap aan de commissie ABA is gekoppeld en Marc de commissie ABA voor zijn rekening neemt, zal hij formeel ook als fractievoorzitter fungeren.

Voor de goede orde, aan dit fractievoorzitterschap kan geen enkele hiërarchische bevoegdheid worden ontleend. Om dit te onderschrijven is er binnen de fractie TRANSPeRANT nadrukkelijk voor gekozen om te werken met woordvoerderschappen.

Zo zijn de afzonderlijke fractieleden, zowel in de raadscommissie, in de raadsvergadering, maar ook daarbuiten, woordvoerder voor onderwerpen die aan de orde zijn gekomen in de raadscommissies waarin zij zitting hebben. Natuurlijk is het mogelijk om elkaar te vervangen (bijv. bij ziekte, vakantie etc.).

Kortom er zijn binnen de fractie duidelijke en transparante afspraken gemaakt, die er toe zullen bijdragen, dat de signalering vanuit de leden en de burgers, maar ook de communicatie en terugkoppeling naar de leden, de burgers en de pers eenduidig zal kunnen plaatsvinden.

Bestuur en fractie TRANSPeRANT

← Vorig bericht

Uitslagen en verslagen van 9 december 2006

De burgemeesters Nuytens en Leers op bezoek bij Raodskalle

Volgend bericht →