Raadsnota “Valkenburg aan de Geul beweegt!” aangenomen

Voorpagina » Nieuws » Raadsnota “Valkenburg aan de Geul beweegt!” aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van maandag 12 april werd de raadsnota “Valkenburg aan de Geul beweegt!” door alle fracties uitgebreid besproken waarna de nota tijdens de stemming werd aangenomen. Alleen de VSP en het CDA stemden tegen. 

Reacties politieke fracties
Tijdens de beschouwingen vielen veel kritische geluiden te beluisteren. VSP-fractievoorzitter Jef Kleijnen  sprak zelfs van een papieren tijger die zonder beleid tot stand was gekomen. “Er is niet ingegaan op wensen van de verenigingen, zij hebben van u valse hoop gekregen. Door de nota ‘Valkenburg aan de Geul beweegt!’ komt Valkenburg nooit in beweging,” aldus Kleijnen.

Jacques Blom (CDA) vertelde dat gesteld is dat de nota een toekomstbestendige visie op sport en bewegen zou bevatten. Verder zou ze een duidelijk kader met betrekking tot het sport- en accommodatiebeleid geven. “Van beide toezeggingen is volgens de CDA-fractie geen sprake,” aldus Blom.

Namens de PGP gaf een Corry Fulmer een reactie op de nota. Zij was louter en alleen positief. “De PGP-fractie ziet veel positieve punten in het voorliggende sport- en accommodatiebeleid. Voor ons geeft dit voldoende comfort. Wij steunen dan ook dit raadsvoorstel,” legde Fulmer uit. 

Ook AB en VVD stemden voor maar lieten kritische geluiden horen. Bert Hardij (AB) vatte zijn kritiek in het begin van zijn betoog als volgt samen. “Wij vinden een aantal conclusies te zwak onderbouwd. Bovendien bekruipt ons het gevoel dat er met een negatieve bril op naar is gekeken en dat vooral het financiële kader hierbij leidend is geweest. Hierbij zijn de kosten sterk belicht, maar zijn de inkomsten buiten beschouwing gelaten.”

Bianca Rooding-Eurlings (VVD) was niet lovend over het rapport. “Het verdient geen schoonheidsprijs. Er wordt nauwelijks tegemoet gekomen aan de wensen van de verenigingen. Gelukkig heeft de wethouder toegezegd met de verenigingen in gesprek te gaan. Van deze toezegging willen we niet straks horen dat het door omstandigheden niet is gelukt. En kom voor de kadernota met een uitvoeringsplan. Op die voorwaarden gaan we toch akkoord. Want niet akkoord gaan betekent weer vertraging. En daar zitten de verenigingen absoluut niet op te wachten.”

← Vorig bericht

Nieuwe coalitieakkoord: “Niets nieuws onder de zon dus”

Schin op Geul viert Koningsdag

Volgend bericht →