Coronacrisis: Raadsvergadering met alleen hamerstukken

Voorpagina » Toerisme » Coronacrisis: Raadsvergadering met alleen hamerstukken

Doordat afgelopen woensdag niet het vereiste quorum van raadsleden bij het begin van de raadsvergadering aanwezig was, iedereen was volgens afspraak niet naar de raadzaal gekomen, werd er voor vandaag om 17 uur een nieuwe vergadering uitgeschreven. Aanwezig waren de voorzitter van de raad, burgemeester Schrijen, griffier Jos Pluymen en raadslid Bianca Rooding-Eurlings. Zij vertegenwoordigde alle 17 raadsleden. Op de agenda stonden uitsluitend hamerstukken waarvan alle politieke fracties vooraf overeenstemming over hadden bereikt. De vergadering werd via YouTube uitgezonden en werd door 24 mensen bekeken. De vergadering duurde 13 minuten.
Aangenomen hamerstukken
Voorstel college betreffende zienswijze concept 1e begrotingswijziging 2020 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL).
Voorstel college betreffende zienswijze begroting 2021 en meerjarenraming 2020-2024 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL).
Voorstel college betreffende vaststellen regiovisie ‘Geweld hoort nergens Thuis’.
Voorstel college betreffende vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Kernen 2010 – Vroenhof 4’.
Voorstel college betreffende vaststellen Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg.
Voorstel college betreffende wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW
Voorstel college betreffende wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
Voorstel college betreffende vaststellen Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving.
Alle voorstellen zijn aangenomen. Met algemene stemmen. Via deze link kunt u de desbetreffende stukken inzien en lezen.
Foto Screenshot

← Vorig bericht

Coronacrisis: Brand Revival Night wijkt uit naar 2021

Brand in de 'koel van Curfs' in Berg

Volgend bericht →